اجتماعی

ضرورت برخورد با کارمند خاطی بانک ملی در یکی از شعبه های شیراز

یکی از افرادی که کارمند بانک ملی در شیراز  با جعل امضای وی مبادرت به پرداخت وام به افراد دیگری کرده است خواستار برخورد با این کارمند خاطی شد.

مستندات مربوطه در اختیار آژانس خبری تحلیلی آزاد قرار دارد

بانک ملی از بانک های خوشنام خاورمیانه محسوب می شود و چنین روندی در این بانک غیر قابل قبول است.