فرهنگی

مهدی روشن روان مدیر گروه فیلم و سریال سیما فیلم شد

مهدی روشن از سوی مهدی کرمی رییس مرکز سیما فیلم به عنوان مدیر گروه فیلم و سریال سیما فیلم  منصوب شد.

اژانس خبری تحلیلی ازاد این انتصاب شایسته ایشان تبریک می گوید