فرهنگی

مسئول جدید روابط عمومی منطقه ویژه پارس منصوب شد

سید پیروز موسوی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با صدور حکمی مجتبی عوض زاده را به عنوان رئیس روابط عمومی و امور فرهنگی این سازمان منصوب کرد.

مجتبی عوض زاده دانش آموخته دانشکده خبر می باشد و سال ها سابقه فعالیت در رسانه های مختلف کشور را در کارنامه خود دارد.

مشاور استاندار و مسئول اطلاعات و اخبار استانداری بوشهر، رئیس دفتر خبرگزاری شانا در مناطق نفت خیز و پارس جنوبی از جمله سوابق وی است.

عوض زاده متولد بندر گناوه بوده و پیش از این رئیس روابط عمومی شرکت پایانه های نفتی ایران بود.

در متن حکم مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس خطاب به عوض زاده آمده است: «نظر به تعهد، تجارب ارزشمند و شایستگی های جنابعالی به موجب این حکم به عنوان رییس روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منصوب می نمایم. نظر به اهمیت جایگاه این سازمان در عرصه داخلی، منطقه ای و بین المللی موارد ذیل مورد انتظار است: ساماندهی راهبردی و عملیاتی برنامه ها و فعالیت های روابط عمومی، برنامه ریزی مناسب، اطلاع رسانی بهینه و اتخاذ سیاست های اطلاع رسانی مداوم، بهره گیری از تمام ابزارهای رسانه ای و فرهنگی و تعامل دائمی، مثبت و سازنده با اصحاب رسانه به منظور حفظ شخصیت و ارتقاء فرهنگ سازمانی. توسعه و تقویت ارتباطات و تعاملات درون و برون سازمانی با توجه به بافت و ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی منطقه و انجام مطالعات اجتماعی و فرهنگی و سنجش افکار عمومی نسبت به عملکرد سازمان. همکاری، هماهنگی و تعامل سازنده با اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران و سایر روابط عمومی شرکتهای تابعه وزارت نفت مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در راستای بهبود و یکپارچه سازی فعالیتها. توسعه علمی و یکپارچه مطالعات و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در مسیر توسعه مستمر با تکیه بر مأموریت و اهداف سازمانی در راستای دستیابی و کسب جایگاه ممتاز و سرآمد سازمان در عرصه داخلی، منطقه ای و جهانی».

گفتنی است پیش از این ایوب بنوی عهده دار ریاست روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بود.