اقتصادی

ضرورت توجه به مولفه های دانش بنیان در معادن

سرپرست هیات عامل ایمیدرو گفت: توسعه در هر صنعتی با کسب دانش فنی آن رخ می دهد. این قابلیت در کشور و به ویژه صنایع فولادی وجود دارد تا با توسعه همکاری های صنعت و دانشگاه در مسیر رفع وابستگی و عدم نیاز به شرکت های خارجی گام برداریم.
جمشید ملارحمان افزود: برای دستیابی به این مهم باید رابطه با دانشگاه ها را تقویت و در چالش های صنعتی از ظرفیت های مراکز دانش بنیان استفاده کنیم.
وی ضمن تاکید بر افزایش میزان بهره وری در مجموعه های معدنی عنوان کرد: با جذب سرمایه گذاری در طرح های توسعه شرکت های فولادی و انتخاب درست تکنولوژی، می توانیم بهره وری را افزایش داده و قیمت تمام شده محصولات را کاهش دهیم.

بومی سازی تکنولوژی

سرپرست هیات عامل ایمیدرو بومی سازی تکنولوژی در صنعت فولاد یکی از راهکارهای موثر در شرایط تحریم است که برخی مجموعه های بزرگ همچون ذوب آهن توانسته در این زمینه به موفقیت هایی دست یابد.