اقتصادی

روند بهبود سود عملیاتی بانک صادرات ایران ادامه یافت

سودعملیاتی بانک صادرات ایران در یک ماهه آذر ماه دو هزار و ٥٨٦ میلیارد ریال نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافت.
به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، درآمدهای تسهیلات اعطا شده این بانک در آذرماه سال جاری با بیش از ١٣ درصد رشد نسبت به ماه قبل، از هشت هزار و ٤٥٣ میلیارد ریال به ٩ هزار و ٥٩١ میلیارد ریال افزایش یافت که در این مدت بیش از هزار و ١٣٧ میلیارد ریال رشد داشته است. در عین حال سود پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری در آذرماه ١١ هزار و ٥١ میلیارد ریال بوده که نسبت به آبان ماه (ماه قبل)، یک‌ هزار و ٤٤٨ میلیارد ریال کاهش یافته و در مجموع سود عملیاتی بانک از مجموع نتایج به‌دست‌آمده بالغ بر دو هزار و ٥٨٦ میلیارد ریال در آذر ماه بهبود یافته که نشان دهنده روند مثبت و مساعد این بانک در بخش سودآوری عملیاتی است