اقتصادی

پیشگامی بانک صادرات در خدمات الکترونیک

در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران بجا خواهد بود تا نیم نگاهی به یکی از مانا ترین و اثر بخش ترین بانک های کشور که همواره در فراز و فرودها عصای دست مدیران و حامی مردم بوده است، نگاهی بیندازیم.

بانک صادرات ایران بدون اغراق پیشگام ارایه خدمات متنوع در سیستم بانکی کشور بوده است. بخاطر داشته باشیم که به صرف پیشرو و پیشگام بودن در ارایه خدمات توسط یک بانک نمی تواند رافع مسئولیت مدیران
باشد زیرا خدمات بانکی بسیار سریع از سوی سایر رقبا مورد تقلید قرار می‌گیرند ولی بانکی پیشرو است که برای چندین مرحله در صدر بوده و بتواند شرایط مشتری را بیشتر درک نماید. در تمامی‌این مقوله‌ها ارزیابی ریسک قبل از اتخاذ تصمیمات و ورود به مرحله اجرا از الزامات غیر قابل انکار است و اطلاعات صحیح در راستای برآورد ریسک‌، تصمیم گیری غلط را کم می‌کند. اندک تاملی در عملکرد بانک صادرات ایران از این منظر بیانگر اهتمام مسئولان و متولیان بانک به این مهم در بیشتر مواقع می باشد.