سیاسی

زینبی؛ مردی از جنس مردم

در آستانه۲۲ اسفند روز بزرگداشت شهدا خالی از لطف ندیدیم که ضمن ادای احترام به همه شهدا، خانواده معظم شهیدان و ایثارگران، پیرامون یکی از نمادها و مصادیق ایثارگری به اختصار مطلبی نگاشته شود.
با هر نحله فکری، مسلکی و یا علقه های سیاسی، اعم از چپ یا راست و میانه بودن مشروط به اینکه استان بوشهری باشی و شناختی نسبی از علی زینبی داشته باشی ،بی تردید و به دور از هر نوع قضاوت دو خصیصه مدیریتی تحول گرا و عملگرایی را به وضوح در پیشینه مدیریتی و نوع تعامل او در خواهی یافت. او به واقع از شخصیتی کاریزماتیک برخوردار است ، از آن دسته مدیرانی نیست که حوزه نفوذش محدود به مقطع مدیریتی و قرار گرفتن بر مسند و منصب باشد.
در عنفوان نوجوانی در سودای خدمت و بر اساس شناخت و احساس تکلیف ملبس به لباس بسیجی شد و در کارزاری نابرابر با خصم متجاوز حضوری مردانه یافت، سالیانی نیز در چنگال ددمنشان اهریمن صفت و در دفاع از حریم بلد الامین اسلام جامه اسارت به تن داشت اما با مقاومتی جانانه و منبعث از التزام به آموزه های حسینی، دشمن را به زانو در آورد و مفتخر به گلواژه “آزاده “پای به میهن گذاشت .
این مرحله از زندگی این مرد به خوشه چینی از گلستان علم و معرفت فقه شیعی و ممارست برای تصدی مسئولیت های بزرگ به منظور کمک به اعتلای ایران اسلامی و به ویژه خدمت به هم استانی های غیور بوشهری اختصاص یافت.
هر چند رخساره زینبی شباهت چندانی با بسیاری از هم استانی هایش ندارد اما گرمی ، صمیمیت ، صداقت و رگ گویی همراه با پایمردی بر مسیری که صلاح و صواب تشخیص داده،گویای صفات برجسته و بارزی است که جنوبی ها واجد آن می باشند که خوشبختانه این مرد استوار به گواه اکثر انسانهایی که با وی مانوس بوده و یا از سلوکش آگاهی دارند در این خصوص یک جنوبی و استان بوشهری تمام عیار است.
این مدیر عملگرا هماره ناقد دست اندرکاران عافیت جویی بوده است که حوزه قلمروشان” میزشان” و هدف غایی و نهایی یشان صیانت از ” منافع شخصی و جناحیشان” بوده است، در دوره کوتاه اما طلایی عهده دار شدن مسئولیت معاون سیاسی امنیتی استانداری بوشهر زبان حال و قال محرومین این دیار زر خيز این استان بود، آن گاه که در برابر فشارها برای ایجاد تنگنا برای ملوانان با شهامت به مدیران کشوری می گفت: در سایر استانها برای حفظ مرز با هزینه های سرسام آور خندق حفر می شود و سیم خاردار کشیده می شود اما مردم ولایت مدار این استان در بدترین شرایط اقلیمی و آب وهوایی و با هزینه خود مرزدار واقعی می باشند و در تاریخ معاصر نیز علاوه بر اینکه خللی در برنامه های دولت های مرکزی ایجاد نکرده اند همیشه حافظ منافع و مصالح ایران بزرگ بوده که رییسعلی دلواری و همچنین بذل جان و مال مرزنشینان در هشت سال دفاع مقدس مبین این واقعیت است.” همین رویکرد و دفاع از حقوق حقه مرزنشینان باعث شد تا در آن دوره بجای اینکه از محل فعالیت های تجاری تنها عده ای قلیل منتفع شوند، “ته لنجی” با نظارت مقام های مسئول به سطحی تکرار نشدنی ارتقا و افزایش یابد.
برغم اینکه عده ای این دوره طلایی را بر نتافتند و گردش چرخ بگونه ای رقم خورد که استان بوشهر از خدمات مستقیم این مدیر توانمند ، مقتدر و بهره مند از ارتباط گسترده در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی محروم شدند اما سپری شدن بیش از یک دهه نتوانسته زینبی را از اذهان بوشهریهای حق شناس بزداید و از سوی دیگر نیز زینبی در هر مسئولیت و مسند مهم کشوری حامی جوانان، فرهیختگان و مردم این خطه بوده که در این نوشتار مجال شرح آن نیست.
زینبی این بار نیز با درک درست از شرایط، رصد میدانی مسایل سیاسی و اجتماعی کشور و استان و با این سو گیری که سهم اندک نیروهای نخبه استان حتی در مجموعه های اجرایی و صنعتی مستقر در قلمرو استان بوشهر زیبنده نیست با همان اراده مصممی که در نوجوانی او را به میدان پیکار با دشمن غدار بعثی کشاند این بار با هدف استفاده بهتر از ظرفیت ها و قابلیت های مادی و معنوی کهن دیار بوشهر از جنوبی ترین تا شمالی ترین نقطه، شایسته گزینی مبتنی بر رویکرد بومی گرایی در شرایط یکسان، تقویت حس خودباوری و اعتماد به نفس عمومی و ایجاد فرصت های شغلی همپای کارآفرینان عزیز به صحنه انتخابات مجلس شورای اسلامی پا می گذارد.
عقل حکم می کند این بار در گزینش نماینده برای حوزه انتخابیه اگر جویای بالندگی خطه دشتی و تنگستان هستیم، ضمن احترام به همه بزرگوارانی که خود را در معرض انتخاب مردم قرار داده اند، گرایش های سیاسی و یا برخی معیارها که می تواند زمینه حضور افراد کارآمد در مجلس شورای اسلامی را کاهش دهد کنار بگذاریم.
زینبی از جنس مردم و زبان مردم است ، گستره نفوذ و تاثیر کلام شخصیتی نظیر زینبی به نحوی است که اگر چنین شخصیتی عهده دار سمت نمایندگی مردم در مجلس شود، دشتی یا تنگستانی، ساکنین حوزه انتخابیه و یا فراتر از آن در عمل به این باور خواهند رسید که نماینده آنها بر کرسی مجلس نشسته و خود را خادم همه می داند.