سیاسی

تداوم بازداشت نویسندگان در عربستان

منابع حقوق بشری از بازداشت شماری دیگر از نویسندگان و وبلاگ نویسان در عربستان خبر دادند.

به نقل از النشره، منابع حقوق بشری از بازداشت شماری دیگر از نویسندگان و وبلاگ نویسان در عربستان خبر دادند.

یک سازمان حقوق بشری که مرکز آن در لندن قرار دارد از بازداشت هفت عربستانی که دوتن از آنها تابعیت آمریکایی دارند در راستای اقدامات سرکوبگرانه در عربستان خبر داد.

بازداشت شدگان فعالیت‌هایی در زمینه اصلاحات در عربستان دارند و در میان این نویسندگان بدر الابراهیم و صلاح الحیدر به چشم می‌خورند.