اقتصادی

عملیات اجرایی نیروگاه سبزوار با حمایت بانک صادرات

نیروگاه ٥٤٢ مگاواتی سبزوار با حمایت بانک صادرات ایران و همکاری شرکت افق توسعه انرژی خلیج فارس احداث می‌شود. 
به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای تحقق اهداف بلند اقتصادی کشور در سال «رونق تولید» با گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ ٢٩٠ میلیون یورو از محل اعتبارات تخصیصی صندوق توسعه ملی با همکاری شرکت افق توسعه انرژی خلیج فارس و عاملیت شعبه فردوسی مدیریت مرکز تهران تأمین مالی احداث نیروگاه ٥٤٢ مگاواتی سبزوار را برعهده گرفت. 
با گشایش این اعتبار و به تبع آن احداث پروژه و بهره‌برداری از آن، بخشی از برق مورد نیاز کشور تأمین و به پشتوانه بانک صادرات ایران گام بلندی در راستای حمایت از اشتغال، خودکفایی، سرمایه و تولید ملی برداشته خواهد شد.