سیاسی

مقابله مجلس با طرح تروریستی نامیدن سپاه

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تهیه طرح «تروریستی نامیدن نیروهای نظامی آمریکا و پایگاه های آنها در منطقه» خبر داد.

تهیه طرح «تروریستی نامیدن نیروهای نظامی آمریکا و پایگاه های آنها در منطقه» در مجلس

سیدحسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ازتهیه طرحی در مجلس برای واکنش به اقدام احتمالی آمریکا در قرار دادن نام سپاه در لیست گروه های تروریستی خبر داد.

وی اعلام کرد که این طرح «تروریستی نامیدن نیروهای نظامی آمریکا و پایگاه های آنها در منطقه» نام دارد.

نقوی حسینی همچنین خاطرنشان کرد:اگر آمریکا قرار دادن نام سپاه در لیست گروه های تروریستی را دنبال کند، این طرح را تصویب خواهیم کرد.