بین الملل سیاسی

هشداراروپا به واشنگتن در مورد تحریم همکاری هسته‌ای با ایران

منابع آگاه می‌گویند اروپایی‌ها مذاکراتی با نمایندگان دولت آمریکا داشته و در مورد تحریم همکاری هسته‌ای با ایران به واشنگتن هشدار داده اند.

به گفته منابع آگاه دیپلمات‌های اروپایی در روزهای اخیر مذاکراتی را با مقامات دولت آمریکا انجام داده و به آنها در مورد خطر تمدید نشدن معافیت تحریم‌ها در مورد همکاری هسته‌ای با ایران گوشزد کرده‌اند.

در این مذاکرات به طرف آمریکایی هشدار داده شده که در صورت تمدید نشدن این معافیت ممکن است ایران از توافق هسته‌ای خارج شود.

بر اساس این معافیت، تهران مجاز است برخی فعالیت‌ها در سایت‌های اعلام شده را ادامه دهد و در صورت تمدید نشدن آن، نهادهای همکاری کننده در این زمینه هدف تحریم قرار می‌گیرند.