اجتماعی

ورودی سد کرخه رکورد زد

مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: در زمان سیلاب ماکزیمم ورودی آب که به صورت ساعتی وارد سد کرخه می‌شد رکورد شکست و به حدود ۸۳۰۰ مترمکعب برثانیه رسید که ۷۵ درصد آن در سد تعدیل شد و اجازه نداد آبگرفتگی با تلفات جانی اتفاق بیفتد.

رکورد ورودی آب به سد کرخه شکست

 داریوش بهارلویی اظهار کرد: از ۴ فرودین ماه بارش‌های سنگین در استان و استان‌های بالادستی شروع شد و موجب سرازیر شدن حجم زیادی از آب در یک مدت کوتاه به استان وارد شود.

وی افزود در این مدت دو سیلاب متوالی بزرگ با یک فاصله کوتاه از یکدیگر داشتیم، یکی در بازه زمانی پنجم تا ۱۰ فروردین ماه و دیگری از ۱۱ تا ۲۲ فروردین ماه که جریانات سیلابی از حالت تلاطمی خارج و یک جریان پایه ثابت ورودی به سد‌های استان شکل گرفت، حجم سنگینی از آب‌ها وارد سد‌ها شد و حدود ۹۵ ظرفیت سد‌ها را  پر کرد.

مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان افزود: در جریان دو سیلاب سعی شد تمام حجم سنگین آب ورودی را تعدیل کنیم و اجازه ندهیم وارد مناطق مختلف استان شود.

بهارلویی ادامه داد: پس از گذشت دو هفته از سیلاب روند ورودی تقریبا کاهش پیدا کرد و سعی کردیم روند خروجی آب به گونه‌ای باشد تا فشار به مناطق پایین دست را کاهش دهیم و تا این لحظه موفق بودیم.

وی خاطرنشان کرد: خروجی در حوزه دز و کرخه را ۱۰۰۰ متر مکعب و در حوزه کارون را نیز ۵۰۰ متر مکعب برثانیه کاهش دادیم و سعی کردیم در تمام حوزه‌ها خروجی آب را متناسب کنیم.

مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان تصریح کرد: ورودی آب سد کرخه در پر آب‌ترین سال در تاریخ ۶۵ ساله، ۱۲.۲ میلیارد مترمکعب بود که پیش بینی می‌شود امسال به ۱۳ تا ۱۴ میلیارد مترمکعب برسد.

بهارلویی افزود: در زمان سیلاب ماکزیمم ورودی آب که به صورت ساعتی وارد سد کرخه می‌شد رکورد شکست و به حدود ۸۳۰۰ مترمکعب برثانیه رسید که ۷۵ درصد آن در سد تعدیل شد و اجازه نداد آبگرفتگی با تلفات جانی اتفاق بیفتد.

وی گفت: احیا تالاب هورالعظیم و شادگان از فواید بارش‌های اخیر بود که در بحث ریزگرد‌ها موثر خواهد بود.