سیاسی

واکنش زارعی به اظهارات سریع‌القلم درباره ارتباط با اسرائیل

استاد دانشگاه خطاب به سریع‌القلم نوشت: ۶ سال وقت ملّت را تاراج و ایرانی را مقابل غرب ذلیل کردید، کاربا همسایگان را فراموش و پول ملّی را بی‌ارزش کردید؛ حالا بنام ملّت، دنبال شناسایی اسراییل‌اید؟!

مجتبی زارعی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس در پاسخ به اعلام ضمنی رفع  نهایی تحریم‌ها به شرط به‌رسمیت شناختن اسراییل از سوی  محمود سریع‌القلم؛ مشاور سابق رییس جمهور و استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در توییتی نوشت:

«مگر آمریکا کدخدا نبود! با تشر او قلب نیروگاه را در آوردید جایش بتن ریختید؛ دانش اتمی را فریز و سانتریفیوژها را از بیخ ارّه کردید، ۶ سال وقت ملّت را تاراج  و ایرانی را مقابل غرب ذلیل کردید، کاربا همسایگان را فراموش و پول ملّی را بی‌ارزش کردید؛ حالا بنام ملّت، دنبال شناسایی اسرائیل‌اید؟!»