اقتصادی

مجلس پا در کفش بانک مرکزی کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه) پارلمان، تقاضای ۶ نفر از نمایندگان را به منظور بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران در ۵ سال گذشته بررسی کردند.

محورهای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی عبارتند از:

عدم نظارت صحیح بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز یا غیر مجاز که موجب شده نرخ‌های سود غیر متعارف به سپرده‌ها پرداخت نمایند.

نقش و تأثیر نیروهای ضعیف جهت مدیریت عاملی و عضویت در هیئت مدیره بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که باعث اتلاف میلیاردها تومان از منابع مردم شده است.

عدم تصمیم گیری در خصوص عده‌ کثیری از سپرده گذاران که سپرده‌های آنان در مؤسسات بانکی بلاتکلیف مانده و موجب بدبنی به نظام مقدس جمهوری اسلامی شده است.