سیاسی

اولتیماتیوم دوستم به غنی

ژنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان از وضعیت امنیتی در شمال این کشور ابراز نگرانی کرده است.

وی هشدار داد که درباره وضعیت ناگوار امنیتی در ولایت‌های فاریاب، جوزجان و بلخ با رئیس جمهور صحبت خواهد کرد و اگر اشرف غنی اقدام نکند، ما همراه با مردم تصمیم خواهیم گرفت.

ژنرال دوستم با اشاره به اینکه ۲۰۰ نظامی افغان در «قیصار» بر اثر حملات طالبان کشته شدند خواستار محاکمه ژنرال ارتش در شمال این کشور شده است.

ظاهرا معاون اول رئیس جمهور افغانستان قصد دارد تا عملیات نظامی بزرگی را در شمال این کشور با راه اندازی بسیج مردمی تحت عنوان مبارزه با مخالفان مسلح دولت آغاز کند.

این در حالی است که زمان چندانی به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز باقی نمانده است و برخی نیز این اقدام ژنرال دوستم به نحوی تبلیغ و تلاشی برای ایجاد شبکه انتخاباتی می‌دانند.

ارگ ریاست جمهوری افغانستان تا کنون واکنشی به هشدار ژنرال دوستم نشان نداده است، اما پیش از این نیز عملیات نظامی خودسرانه ژنرال دوستم سرآغاز تنش‌های بی‌پایان وی با اشرف غنی شد.