اجتماعی

وقوع زلزله در مرز کرمانشاه با عراق

محل وقوع: مرز عراق و کرمانشاه – حوالی ازگله (کرمانشاه)
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱۴:۵۸:۵۹
طول جغرافیایی: ۴۵.۷۶
عرض جغرافیایی: ۳۴.۸۵
عمق زمین‌لرزه: ۸ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۷ کیلومتری ازگله (کرمانشاه)
۳۷ کیلومتری تازه آباد (کرمانشاه)
۴۰ کیلومتری قصر شیرین (کرمانشاه)

نزدیکترین مراکز استان:
۱۲۳ کیلومتری سنندج
۱۳۳ کیلومتری کرمانشاه