اقتصادی

تأمین اجتماعی در مرز بحران است

عضو هیأت امنای تأمین اجتماعی گفت: رئیس‌جمهور بعد از ۶ ماه بیدار شود چرا که تأمین اجتماعی در مرز بحران قرار گرفته و تکلیف مدیریت آن باید مشخص شود.

اولیا علی‌بیگی درباره ‌آخرین وضعیت سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی و انتخاب مدیرعامل، گفت: متأسفانه هیأت امنای تأمین اجتماعی در خصوص مسأله‌ای با این مهمی تاکنون هیچ جلسه‌ای برگزار نکرده و تصمیمی گرفته نشده است.

وی ادامه داد: این وضعیت نشان می‌دهد که سه‌جانبه‌گرایی در تأمین اجتماعی خیلی وقت است به خواب فرو رفته است.

عضو هیأت امنای تأمین اجتماعی گفت: بارها در خصوص برگزاری جلسه هیأت امنا پیام دادیم و نظرات خود را اعلام کردیم ولی توجهی به این مسأله تا الان نشده است.

علی‌بیگی افزود: دولت با شعار تدبیر و امید سر کار آمده است ولی رفتار و نشانه‌ای از تدبیر و امید ندارد. 

وی گفت: تأمین اجتماعی نیمی از جامعه را تحت پوشش دارد و این گستردگی و تنوع خدمات موجب می‌شود که هر چه سریعتر وضعیت مدیریت این سازمان تعیین تکلیف شود و وقتی که چنین رفتاری با این سازمان می‌کنند از مجموعه‌های دیگر انتظاری نمی‌رود. 

عضو هیأت امنای تأمین اجتماعی افزود: این دولت با شعار قانون‌گرایی رأس کار قرار گرفته است ولی قانون‌شکنی می‌کند، دولت مهمترین مسؤولیت هیأت امنا که انتخاب هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق‌های بیمه‌ای است نادیده گرفته است و در این خصوص رئیس جمهور تصمیم‌گیری می‌کند. بنابراین لطف کنند این موضوع را به مجلس بیاورند و قانون را اصلاح کنند و انتخاب مدیرعامل را از وظایف رئیس جمهور بگذارند.

علی‌بیگی درباره هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی نیز گفت: در حال حاضر احکام هیأت مدیره این سازمان تمدید شده و یک نفر نیز به هیأت مدیره سازمان اضافه شد.

“سرخو” منتخب تشکل‌های کارگری نیست

وی درباره رابطه “محسن سرخو” به عنوان نماینده کارگری در هیأت مدیره تأمین اجتماعی، گفت: وی به نام کارگری وارد هیأت مدیره شده است ولی هیچ گونه رابطه‌ای با کارگران و تشکل‌های کارگری ندارد بنابراین سرخو منتخب تشکل‌های کارگری نیست. 

عضو هیأت امنای تأمین اجتماعی ادامه داد: موضوع اصلی بحث انتخاب مدیرعامل تأمین اجتماعی است که در قانون یکی از مهمترین رسالت‌های هیأت امنا انتخاب این فرد است ولی هیأت امنا در این خصوص نمی‌تواند تصمیم بگیرد. بنابراین پیشنهاد می‌دهیم هیأت امنای سازمان را تعطیل کنند و رئیس جمهور تعیین تکلیف کنند.

علی بیگی گفت: رئیس جمهور بعد از ۶ ماه بیدار شود چرا که تأمین اجتماعی در مرز بحران قرار دارد و وضعیت مدیریت آن باید مشخص شود. 

وی درباره شایعات انتخاب بعضی از افراد به عنوان مدیرعامل تأمین اجتماعی گفت:وقتی که به موقع تصمیم گرفته نشود شایعاتی مبنی بر انتخاب مدیرعامل مطرح می‌شود و بهتر است اجازه دهند هیأت امنا به وظیفه قانونی خود هر چه سریعتر عمل کند و گزینه‌های احتمالی را به هیأت امنا ارائه دهند تا بررسی شود و در نهایت مدیرعامل انتخاب شود.

عضو هیأت امنای تأمین اجتماعی درباره پایان سرپرستی “محمدحسن زدا” در سازمان تأمین اجتماعی گفت: دو بحث در این خصوص وجود دارد از فوت مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی ۶ ماه می‌گذرد ولی دو نفر به عنوان سرپرست انتخاب شدند و نفر دوم که محمدحسن زدا است هنوز ۶ ماه آن تمام نشده و امیدواریم هر چه زودتر در این خصوص تصمیم‌گیری شود.