سیاسی

رونمایی یک اصلاح طلب از نقش جنگ افروزانه بی بی سی

فاضل ميبدى عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم در توييتى درباره عملكرد بى بى سي فارسي نوشت: