اجتماعی اقتصادی

ایران دارای کمترین تولید مسکن استیجاری

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این که مکانیزم‌های قهری در اقتصاد بعد از مدت کوتاهی کارایی خود را از دست می‌دهد، گفت: تولید مسکن اجاره ای که در طرح جامع مسکن هم به آن تأکید شده، می‌تواند به کمک اجاره بها بیاید.

مهدی روانشادنیا ، در پاسخ به این سؤال که آیا پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی برای تعیین سقف اجاره بهای مسکن با ابزارهای تشویقی می‌تواند به کمک مستأجران بیاید، گفت: شاید ابزارهای مالیاتی به عنوان مکانیزم اقتصادی بتواند به کمک مستأجران بیاید، اما باید اذعان کرد که مکانیزم‌های قهری در اقتصاد بعد از مدت کوتاهی کارایی خود را از دست می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه مکانیزم‌های غیراقتصادی با توجه به افزایش بی‌رویه اجاره بها کمتر می‌تواند در بازار اثرگذار باشد، اظهار داشت: قطعاً مکانیزم‌های غیراقتصادی در بازار اجاره بها می‌تواند به بازار زیرزمینی و قیمت‌های پنهان منجر شود، پس دولت بهتر است که تمهیداتی برای این موضوع بیاندیشد. 

رونشادنیا در پاسخ به این سؤال که دولت در بلندمدت چه اقدامی می‌تواند برای کنترل و تعادل بازار اجاره بهای مسکن انجام دهد، گفت: تولید مسکن استیجاری در بلندمدت که در طرح جامع مسکن هم دیده شده است، می‌تواند کمک حال بخش مسکن و اجاره بها باشد. 

این کارشناس مسکن اضافه کرد: ایران یکی از کشورهایی است که کمترین تولید مسکن در بخش استیجاری را دارد، بنابراین دولت می‌تواند با تولید مسکن استیجاری به کمک بازار مسکن و مستأجران به خصوص خانه‌اولی‌ها بیاید. 

وی تأکید کرد: قطعاً شفافیت در قیمت‌ها نیز می‌تواند به تعادل بازار اجاره بها کمک کند، پس هر چقدر به سمت شفافیت قیمت‌ها در بازار اجاره حرکت شود، به سود مستأجران خواهد بود، پس باز هم باید تأکید کنیم که مکانیزم‌های قهری در سایر بازارها نیز عملاً کارایی خود را ندارند و بعد از مدت کوتاهی کارایی خود را از دست خواهند داد.

هفته گذشته عباس فرهادیه مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از تشکیل کمیته ملی تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن در وزارت راه با ابزار تشویقی خبر داده بود.