اجتماعی

مزدک میرزایی!

پیوستن یک گزارشگر به شبکه منتسب به آل سعود را چنان در بوق و کرنا کرده اند که گویا یک نخبه از کشور فرار کرده است.

همین برنامه عصر جدید علیخانی نشان داد که نخبه های بسیاری در جای جای این سرزمین وجود دارند.

لطفا به این قضایا خیلی دامن نزنید، مزدک میرزایی حق انتخاب دارد اما یک نکته به صدا و سیما یادآوری می کنیم از ابتدای انقلاب هم چنین مواردی در عرصه سیاسی و فرهنگی داشته ایم ، سروش را بادکنکی بزرگ کردیم بعد……

لطفا در این وانفسای مشکلات کشور مزدک میرزایی را به صدر مسایل جامعه نکشانیم.

اینقدر سیاست زده شده ایم که چنین مساله پیش پا افتاده ای نیز دستمایه مناقشات جناحی می شود.