اجتماعی اقتصادی

خودکفایی ۷۰۰ هزار مددجوی کمیته امداد کشور از ابتدای دهه ۹۰

معاون اجرایی معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور گفت: کمیته امداد از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون، ۷۰۰ هزار خانواده را خودکفا و بیش از یک میلیون شغل ایجاد کرده است.

علی‌اکبر خادمی امروز در جلسه کارگروه اشتغال استان کرمان الگوی اشتغال کمیته امداد را در چارچوب نظریه اقتصاد مقاومتی دانست و اظهار داشت: نقش امداد، فقرزدایی و تقویت اقتصاد بنیان خانواده‌ها و مردمی کردن اشتغال است.

معاون اجرایی معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور با اشاره به بخش زیادی از استان کرمان درگیر محرومیت است، عنوان کرد: کمیته امداد به اصلاح فضای کسب و کار ورود کرده و برنامه راهبردی عملیاتی برای آن تدوین کرده است.

وی کمیته امداد را جزو دستگاه‌های برتر اشتغال‌آفرینی دانست و افزود: کمیته امداد از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون، ۷۰۰ هزار خانواده را خودکفا و بیش از یک میلیون شغل ایجاد کرده است که یک‌پنجم اشتغال کل کشور است.

یحیی صادقی مدیرکل کمیته امداد استان کرمان از هزینه‌کرد ۳ میلیارد تومانی کمیته امداد استان طی سال گذشته برای آموزش کارآفرینی و اشتغال خبر داد و گفت: یک‌هزار بافنده فرش جدید به بافندگان استان کرمان افزوده شده‌اند.

وی از ایجاد اشتغال بیش از ۶ هزار نفر با جذب تسهیلات ۱۱۳ میلیارد تومان طی سال گذشته در استان خبر داد و عنوان کرد: تعهد کمیته امداد برای ایجاد اشتغال استان در سال جاری، ۴ هزار شغل است که با حل مشکل صندوق ضمانت امداد، قابل افزایش تا ۱۰ هزار شغل است.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان به نصب ۷۲۰ نیروگاه خورشیدی ۵ مگاواتی در استان ویژه مددجویان کمیته امداد اشاره و اظهار کرد: یک‌هزار نیروگاه جدید در استان کرمان ایجاد می‌شود.