اجتماعی

امیر کویت آفتابی شد

شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت پس از اخباری که درباره وخامت وضع جسمانی وی منتشر شده بود، آفتابی شد.

الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت پس از اخباری که درباره وخامت وضع جسمانی وی منتشر شده بود، آفتابی شد.

وی صبح امروز دوشنبه نواف الاحمد الجابر الصباح امیر ولیعهد و مرزوق علی الغانم رئیس مجلس امت این کشور را به حضور پذیرفت.

خبرگزاری کویت گزارش داد که این دیدار گواه و پیام اطمینانی به کویتی ها درباره سلامت امیر کشور است.

شایان ذکر است که طی ساعات گذشته شایعاتی درباره وضع وخیم جسمانی امیر کویت گزارش شده بود که مرزوق الغانم رئیس مجلس امت کویت هم آنرا تکذیب کرده بود.