اقتصادی

درخت تناوری در پهدشت اقتصاد ایران/ بانک صادرات

مدیران عامل سه دهه اخیر بانک صادرات گردهم آمدند تا سالروز تاسیس این بانک را گرامی بدارند.

حجت اله صیدی مدیرعامل فعلی بانک صادرات ایران در صفحه اینستاگرام خود با انتشار این عکس نوشت: 
این خط جاده ها که به صحرا نوشته اند … یاران رفته با قلم نوشته اند.
با یاران سه دهه اخیر، مدیران بانک صادرات ایران، در مراسم صمیمی بزرگداشت آغاز شصت و هشت سالگی بانک صادرات ایران، فراز و نشیب های خط جاده این بانک ریشه دار مردمی را از تو خواندیم.
تشریف خدمت در بانک بزرگ صادرات را براحتی نمی توان با چیزی عوض کرد.

آژانس خبری تحلیلی آزاد سالروز تاسیس بانک صادرات ایران را به خانواده بزرگ این بانک مردمی تبریک می گوید