اجتماعی

یکه تازی دو گنده لات در تهرانپارس

سرهنگ ” مهدی تاجیک ” گفت: با دریافت خبری مبنی بر اینکه ۲ شرور با سر و صدا و با استفاده از سلاح سرد موجب بی نظمی در تهرانپارس شده و رعب و وحشت اهالی محل را فراهم آورده اند، بلافاصله تیمی از ماموران پایگاه چهارم پلیس امنیت عمومی به آدرس اعلامی اعزام شدند.

وی با اشاره اینکه متهمان قبل از رسیدن ماموران از محل متواری شده بود، بیان داشت: تحقیقات پلیسی برای شناسایی متهمان و مخفیگاه آنان در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ تاجیک، تصریح کرد: در همان تحقیقات اولیه هر ۲ متهم شناسایی و پس از تحقیقات پلیسی مخفیگاه آنان در کاشانک شناسایی شد و به دنبال آن چکیده و نتیجه پرونده برای گرفتن دستور قضائی به دادسرا ارسال شد.

وی افزود: با هماهنگی های قضائی تیم عملیات پایگاه چهارم پلیس امنیت عمومی به مخفیگاه متهمان اعزام و موفق شدند در یک عملیات پلیسی هر ۲ متهم را دستگیر کنند و در بررسی از مخفیگاهشان یک قبضه سلاح سرد که با آن قدرت نمایی می کردند، کشف شد.

رئیس پایگاه چهارم پلیس امنیت عمومی با اشاره به تکمیل پرونده، گفت: هر ۲ متهم در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند و با دستور قضائی روانه زندان شدند