اقتصادی

واقعیات سود مرتبط با طرح اقدام ملی مسکن

با وجود گذشت چندین ماه از رونمایی طرح اقدام ملی مسکن هنوز جزئیات بسیاری کمی از این طرح به بیرون از مجموعه های وزارت راه و شهرسازی درز پیدا کرده است. ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای قشر متوسط به پایان توسط بنیاد مسکن، شرکت بازآفرینی شهری ایران و شرکت عمران شهرهای جدید تقریبا تمام چیزی بوده که تا دو روز پیش مسئولان و مدیران وزارت راه در دوره جدید از آن نام برده اند.

چهارشنبه گذشته اما سرپرست کم حرف معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه در یکی از معدود اظهارنظر پس نشستن بر صندلی جانشینی مازیار حسینی بخشی از جزئیات طرح ملی مسکن را بیان کرد. محمودزاده با اعلام این که از نیمه ماه جاری ثبت نام طرح ملی مسکن در ۱۰ استان آغاز می شود، گفته بود:  واحدهای مسکونی طرح ملی مسکن با قیمت تمام‌شده عرضه و به متقاضیان ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان وام پرداخت می‌ش

تاکنون کمتر کسی از مکانیسم ساخت مسکن در طرح ملی اطلاع دارد، حتی انبوه سازان به عنوان یکی از اضلاع این طرح از جزئیات برنامه وزارت راه مطلع هستند. گذشته از زوایای تاریک طرح ملی مسکن، قرار است به متقاضیان دارای ۴ شرط ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون وام با سود ۱۸ درصد پرداخت شود.

اگر فرض را بر این بگذاریم که متقاضی در یک بازه ۱۲ ساله باید اقساط این وام را بازپرداخت کند در روش ساده و پلکانی باید سودی بین ۱۰۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان به بانک عامل پرداخت کند.

در بازپرداخت به روش ساده وام گیرنده ماهانه برای تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی باید یک میلیون و ۹۹۱ هزار و ۱۹۵ تومان قسط پرداخت کند. کل بازپرداخت در این روش ۲۴۴ میلیون ۶۷۳ هزار و ۲۱۵ تومان خواهد بود. متقاضی  در انتهای سال دوازدهم ۱۴۴ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان برای این وام سود پرداخت می کند.

در روش پلکانی رقم اقساط از یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان آغاز شده و به ۲ میلیون و ۱۰۵ هزار تومان در سال ۱۲ افزایش می یابد. کل بازپرداخت در ماه دوازدهم سال ۱۲ بالغ ۲۵۹ میلیون و ۶۶۵ هزار تومان و سود آن ۱۵۹ میلیون و ۶۶۵ هزار توماناست.

برای وام ۷۵ میلیون تومانی نیز متقاضی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان سود به روش ساده با اقساط ماهانه یک میلیون و ۲۷۵ هزار تومان است.

در روش پلکانی برای وام ۷۵ میلیون تومانی، قسط ماهانه از یک میلیون و ۱۴۴ هزار تومان آغاز شده و به یک میلیون و ۵۸۲ هزار تومان در سال ۱۲ ختم می شود. میزان سود در این روش حدود ۱۲۰ میلیون تومان است.

البته تمام این ارقام در صورتی است که بازپرداخت وام ۱۲ ساله باشد، این احتمال وجود دارد بازه زمانی بازپرداخت از ۱۲ سال معمول کمتر باشد که در این صورت میزان اقساط به شدت افزایش یافته اما در مقابل رقم سود پرداختی متقاضیان کاهش می یابد.