فرهنگی

انتصاب های جدید در آموزش و پرورش

عصر امروز سه انتصاب جدید در آموزش وپرورش انجام شد و براین اساس روسای جدید سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی و حراست و رییس مرکز هماهنگی و حوزه وزارتی معرفی شدند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو امروز سه انتصاب جدید در وزارت آموزش و پرورش انجام شد، براین اساس با حکم محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش‌وپرورش، سید جواد حسینی سرپرست سابق این وزارتخانه جایگزین مجید قدمی در سازمان آموزش و‌پرورش استثنایی شد، مجید قدمی نیز بازنشسته شد.

علی باقرزاده به عنوان رییس مرکز هماهنگی و حوزه وزارتی جایگزین شاهپور محمد‌زاده شد، محمدزاده نیز به ادامه خدمت خود به عنوان رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ادامه می‌دهد.

جلال دلقندی نیز به عنوان رییس مرکز حراست آموزش‌وپرورش منصوب شد.