اجتماعی

امام جمعه ساری به دلیل بیماری استعفا کرد

نماینده ولی فقیه در مازندران به علت بیماری امروز از سمت خود، استعفا کرد

«آیت الله نورالله طبرسی»، نماینده ولی فقیه در مازندران و امام جمعه ساری، از سمت های خود استعفا کرد.

نماینده ولی فقیه در مازندران علت استعفایش را بیماری اعلام کرده است.