استانی

۷۸۳ میلیارد ریال اعتبار بیابان‌زدایی به خراسان جنوبی اختصاص یافت

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: امسال بیش از ۷۸۳ میلیارد ریال اعتبار برای مقابله با بیابان‌زایی به استان اختصاص یافت.

علیرضا نصرآبادی روز سه‌شنبه در نشست خبری افزود: این اعتبار در بخش‌های مختلف شامل نهال‌کاری، مالچ پاشی، مدیریت هرز آب، تعمیم ترسیب کربن و سایر فعالیت‌های بیابان‌زدایی هزینه می‌شود.

وی بیان کرد: در این زمینه مالچ پاشی در محدوده مسجد شکر در تپه‌های ماسه‌ای فعال در محور آسفالت و مسیر ریلی راه‌آهن طبس – یزد با اعتبار حدود ۴۰۰ میلیارد ریال در سطح ۷۷۱ هکتار اجرا می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی اظهار داشت: اجرای عملیات بیولوژیک نهال‌کاری روی مالچ در سطح ۳۸۶ هکتار و بذرپاشی تپه‌های ماسه‌ای برای تثبیت بیولوژیک تپه‌های مذکور نیز پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: همچنین ۳۳۳ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و کارگروه ملی مقابله با گرد و غبار تصویب شد و تمامی عملیات اجرایی پیش‌بینی شده در کانون‌های بحرانی فرسایش بادی و مناطق غبارخیز انجام خواهد شد.

نصرآبادی گفت: ۳۶ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی به پروژه شماره ۴ (برنامه کنترل بیابان‌زایی آسیا و اقیانوسیه) پروژه تعمیم ترسیب کربن و RFLDL اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: اعتبارات طرح تثبیت شن‌های روان و مدیریت مناطق بیابانی و طرح مربوط به تعمیم ترسیب کربن از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی ۱۴ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر بیش از ۹۶ درصد مساحت استان خراسان جنوبی را  عرصه‌های منابع طبیعی شامل جنگل‌ها، مراتع و پدیده‌های بیابانی تشکیل می‌دهد.

وی افزود: اداره کل منابع طبیعی استان همگام با سیاست‌های اجرایی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری هر سال مباردت به انجام پروژه‌های اجرایی از محل اعتبارات ملی، استانی، صندوق توسعه ملی و سایر حوزه‌ها می‌کند.

نصرآبادی اظهار داشت: امسال ۲ هزار و ۴۸۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی، چهار هزار و ۲۵۰ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و ۲۱ میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای عملیات بیولوژیک، بیومکانیک و مدیریت مراتع استان مصوب شده است.

وی به اجرای طرح مدیریت پایدار مراتع کشور از محل اعتبارات ملی اشاره کرد و گفت: در این زمینه ظرفیت مرتع تعیین و بهره‌برداران واقعی دارای حق استفاده از مراتع به منظور صدور و اعطای پروانه چرا شناسایی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی ادامه داد: تاکنون ۶۱۸ سامانه مرتعی با سطح هشت میلیون و ۴۵ هزار هکتار و ۲۹ هزار و ۶۸۰ خانوار بهره‌بردار ممیزی شده و ۱۳ هزار و ۵۳۹ فقره پروانه چرا صادر شده است.

وی افزود: همچنین ۱۸۹ فقره طرح مرتعداری با سطح یک میلیون و ۹۹۳ هزار هکتار با هفت هزار و ۹۳۶ خانوار بهره‌بردار تهیه که از این تعداد ۱۲۲ فقره با مساحت یک میلیون و ۱۴۴ هزار هکتار به بهره‌برداران واگذار شده است.

نصرآبادی گفت: طرح بهبود و اصلاح مراتع از محل اعتبارات استانی در قالب عملیات بیولوژیک، بیومکانیک  و مدیریت بهره‌برداری از مراتع با هدف کاهش فشار دام مازاد، احیای مراتع و بهبود بخشیدن به وضعیت مراتع موجود برای بهره‌برداری بهینه از این مراتع با مشارکت مرتعداران اجرا می‌شود.

وی تاکید کرد: افزایش کمی و کیفی پوشش گیاهی برای رسیدن به  پتانسیل تولید و بهره‌برداری پایدار، مهمترین هدفی است که در اصلاح و احیای مدیریت مرتع دنبال می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: افزایش پوشش گیاهی کمی و کیفی، حفظ، احیا، اصلاح، توسعه و بهره‌برداری پایدار در تولید علوفه، خدمات اکولوژیکی و زیست محیطی مراتع، ایجاد تعادل بین تعداد دام و ظرفیت مرتع از دیگر اهداف کیفی در مدیریت عرصه‌ها است.

وی افزود: از ابتدای آبان ماه جاری حدود ۵۰۰ هزار هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری استان که در سنوات قبل احیا و اصلاح شده بود برای بهره‌برداری و تعلیف دام مرتعداران مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

نصرآبادی گفت: حدود ۲۵۰ هزار واحد دامی متعلق به ۹ هزار خانوار مرتعدار و دامدار روستایی و عشایری در ۱۱۵ منطقه استان خراسان جنوبی به مدت ۸۰ تا ۹۰ روز از این مراتع بهره‌برداری خواهند کرد.