بین الملل سیاسی

ضرورت خروج آمریکا از منطقه

آمریکایی‌ها از حضور گسترده‌ای که در مناطق مختلف جهان دارند اهداف و منافع خودشان را دنبال می‌کنند. آنها با مجموعه اقدامات خودشان علیه منافع ملی مردم منطقه و برهم زدن آرامش منطقه کمک می‌کنند. همگان می‌دانند که آمریکایی‌ها در هیچ یک از دخالت‌هایشان نه تنها هیچ دستاوردی نداشته‌اند بلکه بالاخره مجبور خواهند شد دست از پا درازتر از مناطق مختلف جهان خارج شوند.

در راستای ایفای رسالت آگاهی بخشی به انعکاس برجسته‌ترین گزارش های روزنامه‌های مختلف با عناوینی چون؛ ضرورت خروج آمریکا از منطقه، تهران اندازه ۱۶ استان بنزین می‌بلعد، آب دریای عمان در راه ۱۷ استان، مسئله‌ای به ‌نام جنگ راهبردی، ‌زندگی مجازی و سرهایی که دیگر توی کتاب نیست و بهبود بازار پرداخته است، در ادامه به بازتاب گزیده‌ای از این مطالب می‌پردازیم.

ضرورت خروج آمریکا از منطقه

روزنامه آرمان ملی با درج مطلبی با عنوان ضرورت خروج آمریکا از منطقه می نویسد: آمریکایی‌ها از حضور گسترده‌ای که در مناطق مختلف جهان دارند اهداف و منافع خودشان را دنبال می‌کنند و با حضور گسترده در زمین، هوا و دریا در مناطق مختلف جهان از جمله خلیج فارس و با حضور ناوگان دریایی این منطقه مهم را ناامن کرده است. ایالات متحده آمریکا با دخالت‌های نابجایش سبب بحرانی کردن آبراه‌های استراتژیک برای امنیت انرژی جهان شده است. به عنوان نمونه نتیجه دخالت‌های نظامی گسترده آمریکایی‌ها در افغانستان در سال ۲۰۰۱ و عراق در سال ۲۰۰۳ دستاوردی جز ویران کردن این دو کشور در بر نداشت. آمریکایی‌ها به بهانه سرنگونی صدام به عراق و به بهانه از میان بردن القاعده به افغانستان حمله کردند. اما این حملات هیچ نتیجه‌ای برای آنها نداشت. ایالات متحده با ایجاد پایگاه در برخی از کشورهای منطقه به دنبال آنند تا از حکومت‌های خودکامه و مستبدی که در سر کار هستند حمایت مستقیم نمایند. آمریکایی‌ها با مجموعه اقدامات خودشان بر علیه منافع ملی مردم منطقه و برهم زدن آرامش منطقه کمک می‌کنند. این نمونه‌ها تنها گوشه‌ای از دخالت‌های آمریکایی‌ها بوده است.

پیش از انقلاب مردم ایران در سال ۱۳۵۷ نیز آمریکایی‌ها کشورمان را تحت سیطره سیاست‌های جهنمی خودشان درآورده بودند به گونه‌ای که به عنوان نمونه دولت ملی محمد مصدق را در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سرنگون کردند همچنین آنها با حضور گسترده مستشاران نظامی در ایران، ارتش را تحت راهبری و هدایت خودشان قرار داده بودند. ذات آمریکایی‌ها در دخالت است چون آنها از این دخالت‌ها در پی آنند با حضور نظامی و سیاسی خود اعمال هژمونی نمایند. تمام این دخالت‌ها موجب تشنج و ناآرامی بوده و سرلوحه اصلی همه این مسائل دخالت‌های بیجای آمریکایی‌هاست. همگان می‌دانند که آمریکایی‌ها در هیچ یک از دخالت‌هایشان نه تنها هیچ دستاوردی نداشته‌اند بلکه بالاخره مجبور خواهند شد دست از پا درازتر از مناطق مختلف جهان خارج شوند.

تهران اندازه ۱۶ استان بنزین می‌بلعد

روزنامه ایران با انتخاب تیتر تهران اندازه ۱۶ استان بنزین می‌بلعد، آورده است: استان تهران براساس داده‌های سرشماری سال ۱۳۹۵ با داشتن بیش از۱۶ درصد از کل جمعیت کشور، به اندازه ۲۰ درصد کل بنزین مصرفی کشور یا به‌عبارتی به اندازه ۱۶ استان کشور بنزین مصرف کرده است که نشان از سهم بالای پایتخت از مصرف این حامل انرژی دارد. دولت از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین سه هدف راهبردی را دنبال می‌کند، اول، توزیع عادلانه ثروت؛ دوم، توزیع عادلانه حامل‌های انرژی و سوم، تقویت قدرت معیشتی غالب افراد جامعه که به‌دلیل کاهش قدرت خرید نیازمند بهبود توان اقتصادی هستند. داده‌های استانی نشان می‌دهد که استان تهران به‌عنوان پرجمعیت‌ترین استان کشور سهم بالایی از مصرف انرژی دارد؛ البته آمارهای سرانه مصرف بنزین به‌صورت استانی حکایت از این دارد که این استان الزاماً پرمصرف‌ترین نیست. بر همین اساس، طرح افزایش قیمت بنزین به نوعی تمرکززدایی هدایت یارانه از استان‌های پرمصرف به استان‌های کمتر مصرف و کم برخوردار از مصرف بنزین است که با پرداخت کمک معیشتی دولت شمار گسترده‌ای از افراد جامعه از منابع هدایت شده برخوردار می‌شوند، حتی ساکنان تهران که فاقد خودرو هستند. مصرف بنزین در کشور به روند صعودی در شش ماهه نخست سال‌جاری به ۹۴.۴ میلیون لیتر در روز رسیده است. این درحالی است که در مصرف این میزان سوخت که ارزش ریالی و دلاری قابل توجهی دارد، سهم افراد، خانوارها، دهک‌های درآمدی و استان‌ها به‌هیچ عنوان عادلانه نیست.

هم‌اکنون خانوارهای پردرآمد که بواسطه دارا بودن چند دستگاه خودرو که عموماً مصرف بالایی هم دارند، سهم بیشتری از مصرف بنزین و یارانه‌هایی که در آن پنهان است، می‌برند، بررسی میزان مصرف بنزین در استان‌های مختلف نیز نشان می‌دهد که استان‌هایی که جزو استان‌های برخوردارند، بخش عمده این سوخت استراتژیک را مصرف می‌کنند. به طوری که استان تهران با فاصله بسیار زیادی از سایر استان‌ها نزدیک به ۲۰ درصد بنزین کشور را مصرف می‌کند. این در شرایطی است که استان‌های کمتر برخوردار در انتهای جدول رتبه‌بندی مصرف بنزین قرار گرفته‌اند و بدین ترتیب تبدیل بخشی از یارانه پنهان بنزین به یارانه نقدی که میان ۶۰ میلیون نفر از ایرانی‌ها توزیع می‌شود به نفع شهرها و استان‌هایی است که مصرف کمتری دارند. براســــاس آمارنامـــه مصـــــرف فرآورده‌های انرژی زا در ســال ۱۳۹۵ مجمــوع مصــرف چهــار فــرآورده اســتان تهران شــامل بنزیــن موتــور، نفــت ســفید، نفت گاز و نفت کـوره ۸ میلیارد و ۵۳ میلیـون لیتـر بـوده اسـت. ایـن میـزان مصـرف ۱۲.۳ درصـد مصـرف کل کشـور را شـامل می‌شود و اسـتان را در رتبـه یک قـرار داده اسـت. از مجمـوع مصـرف چهـار فـرآورده اسـتان، ۵ میلیارد و ۴۴۸ میلیـون لیترمربوط به بنزیـن است که ۱۹.۹ درصـد مصرف کل کشـور را تشکیل می‌دهد. همچنین از این رقم ۹۲ میلیـون لیتـر نفـت سـفید (۳ درصـد کل کشـور)، ۲ میلیارد و ۳۷۳ میلیـون لیتـر گازوئیل (۸.۱ درصـد کل کشـور) و ۱۱۰ میلیـون لیتـر نفت کـوره (۲.۱ درصـد کل کشـور) بـوده اسـت. براین اساس سـرانه مصـرف بنزیـن بـه ازای هـر تهرانی معـادل ۴۲۹ لیتـر بـوده کـه از ایـن جهـت اسـتان در رتبـه شش قـرار گرفتـه اسـت.

آب دریای عمان در راه ۱۷ استان

روزنامه خراسان با انتشار مطلبی با عنوان آب دریای عمان در راه ۱۷ استان به گفت وگو احمدعلی کیخا با رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس پرداخت و نوشت: حاکمیت و دولت باید طرح جامعی برای تامین آب این استان ها با تکیه بر منابع داخلی، آب شیرین کن ها، استفاده از آب های نامتعارف، مهار سیلاب های فصلی و تغییر در الگوهای توسعه در بخش های مختلف اقتصادی داشته باشد. وی ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد مصرف آب در استان خراسان جنوبی در بخش کشاورزی است؛ اما کمتر از ۳۰ درصد اشتغال در این بخش است؛ در حالی که ۵-۶ درصد منابع آب در دیگر بخش ها مصرف می شود و ۷۰ درصد اشتغال این استان را ایجاد کرده است. دولت باید طرح جامع تامین آب شرب این استان ها را تدارک ببیند که یک گزینه استفاده از آب دریای عمان و شیرین سازی آن برای مصرف است. دولت مطالعات انتقال آب دریای عمان به استان های شرقی را انجام داده و به دنبال این است که مرحله به مرحله و گام به گام با مشارکت بخش خصوصی و شاید آستان قدس، این طرح را به انجام رساند. هنوز ظرفیت های بسیار خوبی وجود دارد که با ابزارهای اقتصادی، مصرف را مدیریت کنیم. بنده به آن چه وزیر نیرو در این باره اعلام کرده است، خوش بینم.

او در ادامه سخنان علی اردکانیان را بررسی کرد و گفت: امکان انتقال ۸.۳ میلیارد مترمکعب آب شور دریای عمان و خلیج فارس به کشور برای استفاده در صنعت فراهم شده است. طرح مطالعاتی وسیعی را در وزارت نیرو برای استفاده از آب شور دریای عمان و خلیج فارس آغاز کرده‌ایم که ۱۷ استان مشمول این طرح می‌شوند و به تازگی نیز نتایج این مطالعات در شورای عالی آب مطرح و تصویب شد. علاوه بر دیگر منابع برای جبران کمبود منابع برای آب صنعت ۸.۳ میلیارد مترمکعب آب از خلیج فارس و دریای عمان وجود دارد. دو میلیارد و ۷۳۰ میلیون مترمکعب آب شیرین از این منابع استحصال می‌شود که استان‌های زیادی از جمله خراسان جنوبی، یزد و کرمان از آب دریا بهره‌مند می‌شوند. این اقدامات به برکت چاره‌گشایی قانونی مجلس و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام می‌شود. مهار آب‌های مرزی یا استیفای آب‌های مرزی با اجازه رهبر معظم انقلاب و پشتیبانی مجلس و دولت انجام شده است و در این زمینه ۱۳ سد تکمیل و امکان آبگیری در ۱۴ سد نیز وجود دارد و ۱۷۵ هزار هکتار از اراضی آن ها نیز زه‌کشی شده است. همچنین ۴۶ شهر و روستاهای فراوانی از آب این سدها استفاده می‌کنند.

مسئله‌ای به ‌نام جنگ راهبردی

روزنامه رسالت در مطلبی با عنوان مسئله‌ای به ‌نام جنگ راهبردی آورده است:‌ بیانات شب گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع فعالان اقتصادی گذار سریع از دوره چندروزه  اغتشاش و گشودن باب جدیدی در عرصه عمومی کشور بود. در این رابطه گفتنی‌هایی هست: چندی پیش، رهبر معظم انقلاب در فرمایشات خود، با توجه به بدخواهی دولت آمریکا نسبت به ملت ایران که حتی سابقه‌اش به پیش از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد، اشاره‌ای به این مضمون داشتند که جمهوری اسلامی نیز در بسیاری از موارد، آمریکا را به «گوشه رینگ» برده است. این معنا که در ادبیات ایشان، نسبتا جدید بود، شب گذشته هم تکرار شد: «هم دوستان و هم دشمنان بدانند ما در عرصه جنگ نظامی و سیاسی و امنیتی دشمن را عقب زدیم.» لازمه پیروزی در جنگ فعلی با نظام سلطه که عموما در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی در حال رقم خوردن است، پیدایش انگیزه و این باور است که این جنگ‌ها، هرقدر هم سخت و طاقت‌فرسا باشند، همانند جنگ‌های سیاسی و نظامی سال‌ها و دهه‌های گذشته‌اند، با این تفاوت که ما نسبت به گذشته قوی‌تر شده‌ایم و نظام سلطه و در رأس آن آمریکا، آن هیمنه ابرقدرتی را ازدست‌داده و در نشیب قرارگرفته است، آن‌چنان‌که رهبر معظم انقلاب فرمودند «در عرصه‌های مختلف دشمن را عقب زدیم و به توفیق الهی در عرصه جنگ اقتصادی هم به‌طور قاطع دشمن را عقب خواهیم زد.» اولا باید مطمئن بود که راهی جز مبارزه همه‌جانبه با ظلم و استکبار وجود ندارد، یعنی مذاکره و تسلیم و کنار آمدن با دشمن، اصلا به‌عنوان یک گزینه مطرح نیست و حتی اگر هم‌چنین گزینه‌ای وجود می‌داشت، هزینه‌اش مطمئنا از مقاومت کمتر نبود.

ثانیا نباید منتظر یک برد سریع و آسان بود. جنگ‌های نظامی که معمولا خیلی طولانی نیستند، بااین‌حال ما تجربه یک جنگ هشت‌ساله را در دهه‌های گذشته داشته‌ایم، حالا هم باید خود را برای یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار که «حالا حالاها ادامه خواهد داشت» آماده کنیم. ثالثا یگانه راه پیروزی در این جنگ اقتصادی، «ترویج تولید داخلی» است. هر کس برای حل مشکلات کشور، چشمانش به خارج از مرزها دوخته‌شده اشتباه می‌کند. ضمن آن‌که باید متوجه بود، مسئله ما با نظام سلطه، جنگی راهبردی و نه‌فقط یک تاکتیک سیاسی یا اقتصادی است. اگرچه باید تحریم‌ها را دور زد، اما درمان اصلی مشکل اقتصاد کشور، ایجاد مصونیت در برابر تحریم‌هاست.

زندگی مجازی و سرهایی که دیگر توی کتاب نیست

روزنامه جوان با درج گزارشی با عنوان زندگی مجازی و سرهایی که دیگر توی کتاب نیست نوشت:‌ در جامعه امروز، ما در حال حاضر با آدم‌ها و خانواده‌هایی مواجه هستیم که بسیار غرق در فضای مجازی و دنیای اینترنتی شده‌اند و کمتر مجالی پیدا می‌کنند تا کتابی بخوانند، با یکدیگر صحبت کنند و به گپ و گفت بنشینند و صرفاً از روی پست‌ها و نوشته‌هایی که در فضای مجازی به اشتراک می‌گذارند از احوال هم باخبر می‌شوند و زندگی‌ای مجازی با آدم‌هایی مجازی و محدود به تلفن هوشمند خود پیدا کرده‌اند. داشتن تلفن همراه هوشمند و عضویت در شبکه‌های اجتماعی و مجازی موضوعی است که بین اکثر اعضای خانواده‌های ایرانی به چشم می‌خورد. مسئله‌ای که بیشتر هم فرزندان با سن و سال جوانی و نوجوانی با آن سر و کار دارند. این روزها نسل نوجوان و جوان به جای آنکه سرشان توی کتاب باشد یکسره توی شبکه‌های اجتماعی است.

گاهی والدین احساس دانایی و باتجربگی می‌کنند، در حالی که فرزندان می‌خواهند با پیشرفت‌های روز تکنولوژی حرکت کنند و در این میان با واکنش والدین روبه رو می‌شوند، چراکه از پس منطق و نصیحت‌های دنباله‌دار و سرشار از تجربه آن‌ها بر نمی‌آیند و در نهایت هم به لجبازی رو می‌آورند. به هر حال افزایش استفاده بی‌رویه نسل جوان و نوجوان خانواده‌ها از فضای مجازی و شبکه‌های گوناگون اجتماعی زنگ خطری بزرگ برای خانواده‌ها و جامعه است. باید این مهم را بپذیریم که دیگر امروزه ما کمتر نشانه‌هایی از آن نوع خانواده‌هایی داریم که والدین و فرزندان دور هم نشسته و درباره موضوعات مختلف خانوادگی یا حتی اتفاقات رخ داده در طول روز با هم صحبت کنند و نظرات یکدیگر را راجع به موضوعات مختلف جویا شوند. در حال حاضر استفاده بی‌حد و حصر از فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و اینترنت شکاف میان نسل‌ها را افزایش داده است، پس بهتر است کمی در این باره تأمل کنیم و تدبیری برای این معضل بیندیشیم.

بهبود بازار

روزنامه جهان صنعت با درج مطلبی با عنوان بهبود بازار می نویسد: آخرین سه‌شنبه آبان‌ماه بازار سهام نسبت به روزهای ابتدایی هفته وضعیت بهتری داشت و با رشد قیمت‌ها در اکثر نمادها، بهبود نماگرها را شاهد بودیم. شاخص کل بورس تهران که روز گذشته در آستانه ورود به کانال ۳۰۵ هزار واحدی بود در نهایت با ۱۹۶۱ واحد افزایش در ارتفاع ۳۰۴ هزار و ۶۸۸ واحدی متوقف شد. شاخص هم‌وزن وضعیت بهتری داشته و با ۱۵۷۹ واحد افزایش در قله ۸۶ هزار واحدی ایستاد. شاخص هم‌وزن حدودا دو درصد رشد را تجربه کرد. در جریان دادوستدهای روز گذشته در بورس اوراق بهادار تهران یک میلیارد و ۹۷۰ میلیون سهم به ارزش ۹۲۹ میلیارد تومان در ۲۵۸ هزار نوبت معامله شد. نمادهای وبصادر، وتجارت، خودرو، حکشتی، کویر، وبملت و رمپنا بیشترین تاثیر مثبت را در شاخص داشتند. در مقابل اما نمادهای شبندر، شبریز، فارس، شتران و ومعادن بیشترین تاثیر منفی را در شاخص کل بورس اوراق بهادار داشتند. وضعیت صنایع نیز بیانگر این نکته است که بیشترین ارزش معاملات به ترتیب به صنایع فلزات اساسی، بانک، خودرو، شیمیایی، کانی‌های غیرفلزی، مواد دارویی و محصولات فلزی اختصاص داشته است. همچنان برای روزهای مداوم بیشترین حجم معاملات در گروه بانکی مشاهده می‌شود.

این گروه روز گذشته به تنهایی ۳۵ درصد از حجم معاملات را در اختیار داشت. همچنین نمادهای پربیننده روز گذشته به این گروه و خودرویی اختصاص داشت. شاخص فرابورس نیز با ۵۵ واحد افزایش رقم سه هزار و ۹۲۱ واحد را ثبت کرد. در این بازار نمادهای ذوب، زاگرس و میدکو بیشترین تاثیر و نمادهای مارون و شراز بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند. ارزش معاملات در فرابورس ایران نیز به رقم ۵۷۲ میلیارد تومان رسید. از جمله اخبار مهم می‌توان گفت که نخستین مرحله یارانه کمک معیشت خانوارها از محل منابع مالی افزایش قیمت بنزین (بسته حمایتی) ۲۷ آبان‌ماه به صورت نقدی برای گروهی از خانواده‌ها واریز شد. براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه ۲۹ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین بین ۱۸ میلیون خانوار (۶۰ میلیون نفر) تقسیم می‌شود.