اجتماعی اقتصادی

تورم آبان ماه نسبت به ماه قبل کاهش یافت

تورم سالانه در آبان ماه از سوی مرکز آمار ایران ۴۱٫۱ درصد گزارش شد

طبق این گزارش تورم سالانه از ۴۲ درصد در مهرماه به ۴۱٫۱ درصد در آبان ماه کاهش یافته است. همچنین تورم نقطه‌ای در آبان ۲۷ درصد گزارش شد که نسبت به ماه قبل ۱٫۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

تورم خدمات ۳۳٫۸ درصد، ، تورم خوراکی‌ها ۵۸٫۶ درصد و تورم ماهانه ۱٫۶ درصد رشد دارد.