بین الملل

شرایط بحرانی در کربلا

سرتیپ «علاء الغانمی» شامگاه سه‌شنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: شهر کربلا امروز شاهد نوعی افزایش تنش بود و برخی از تظاهرکنندگان اقدام به آتش زدن تایرها و بستن برخی خیابان‌های اصلی شهر کردند تا به این وسیله مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کنند.

وی اظهار کرد: به نظر می‌رسد که برنامه اعتراضات در همه مناطق جنوب و مرکز عراق دارای یک رهبری واحد است و برای همین هر روز تظاهرکنندگان در شهرهای مختلف به صورت مشترک دست به تحرکات مشابه می‌زنند.

وی خاطر نشان کرد که تعطیلی عمومی یکی از برنامه‌های اصلی امروز تظاهرکنندگان در عموم مناطق جنوب و مرکز عراق از جمله استان کربلا بوده است.

مسؤول رسانه ای مرکز پلیس استان کربلا تاکید کرد: دستگاه‌های امنیتی همچنان به وظایف خود برای حمایت از تظاهرکنندگان و عموم شهروندان و نهادهای دولتی عمل می‌کنند.

سرتیپ الغانمی افزود: نمی‌توان ادعا کرد که اوضاع ۱۰۰درصد آرام است و همچنان نوعی تنش آفرینی وجود دارد.

وی یکی از شگردهای تازه تظاهرکنندگان را جابجایی مستمر مکان‌های اعتراض عنوان کرد و گفت که به محض اینکه جمعی از تظاهرکنندگان در یک مکان حضور پیدا می‌کنند و نیروهای امنیتی به آن مکان اعزام می‌شوند، به سرعت مکان مزبور را ترک کرده و دوباره در جای دیگر دست به اعتراض و آتش زدن تایر و بستن خیابان می‌کنند.

این مقام انتظامی تاکید کرد که اوضاع امنیتی به طور عموم در کربلا تحت کنترل است و زائران با آرامش به زیارت عتبات مقدسه مشرف می‌شوند.

بغداد و شهرهای جنوب و مرکزی عراق از اول اکتبر گذشته شاهد موجی از اعتراضات اجتماعی کم سابقه به بهانه مبارزه علیه فساد و بیکاری است که معمولا اغلب این اعتراضات به خشونت و تعرض به ساختمان‌های دولتی و دفاتر احزاب منجر شده است.

برخی از گروه های کوچک در داخل این اعتراضات که به گروه های تندرو شهرت دارند، اقدام به آتش زدن تایر و بستن خیابان‌ها و تعطیلی مدارس و ادارات دولتی می‌کنند و در برخی موارد ساختمان های دولتی و دفاتر احزاب و شخصیت های سیاسی را به آتش کشیده اند. این