اجتماعی

پیوستن شش کشور اروپایی به اینستکس

این توافق به اتفاق آرا مورد تایید (اعضای) شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است.

شش کشور اروپایی با صدور بیانیه مشترکی از پیوستن به سازوکار مالی اروپا (اینستکس) در آینده خبر دادند.

 بیانیه مشترک شش کشور اروپایی:

 بلژیک، دانمارک، فنلاند، هلند، نروژ و سوئد برای حفظ و اجرای کامل «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) توسط همه طرف‌های ذیربط اهمیت بسیار زیادی قائل هستند. 

این توافق به اتفاق آرا مورد تایید (اعضای) شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است و یکی از ابزار‌های کلیدی برای (پیشبرد) رژیم منع تولید و تکثیر تسلیحات هسته‌ای در جهان محسوب می‌شود و کمک مهمی به ثبات منطقه می‌کند.

ما اکنون در حال سپری کردن فرآیند پیوستن به «سازوکار مالی اروپا» (اینستکس)  بعد از تکمیل روند (تصویب) آن در سطح ملی هستیم/