سیاسی

ظریف داخل جلسه دولت است
معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور در واکنش به خبر استعفای وزیر خارجه گفت: آقای ظریف داخل جلسه دولت هستند.

علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس جمهور امروز در حیاط دولت و در واکنش به خبر استعفای محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، گفت: آقای ظریف داخل جلسه دولت هستند.

برخی رسانه‌ها امروز اخباری مبنی بر استعفای وزیر امور خارجه کشورمان داده بودند.