اقتصادی

تامین اجتماعی برای پرداخت مستمری بگیران دست به دامن بانک ها شد

مدیرکل امور فنی مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی گفت: هر فرد بازنشسته در مشاغل سخت و زیان‌آور دارای ۹ سال سابقه ارفاقی، ۸۰۰ هزار تومان مستمری بیشتر، ۱۰ سال سن کمتر در زمان برقراری است. به عبارتی میانگین بازنشستگی بازنشستگان عادی ۵۹ سال و بازنشستگان سخت و زیان آور ۴۹ سال است.

محمدعلی جنانی در نشست هم اندیشی اعضای کمیته‌های مشاغل سخت و زیان آور که در هتل پارسیان انقلاب برگزار شد با بیان اینکه ۵۲ درصد جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند گفت: حمایت‌ها و خدمات سازمان در سه قالب تعهدات بلندمدت، کوتاه مدت و درمان ارائه می شود. تامین اجتماعی تنها سازمانی است که بر مبنای درآمد و هزینه خودش ادامه فعالیت داده و مصارف خودش را تامین می‌کند.

وی افزود: ماهانه به صورت میانگین ۸۲۰۰ میلیارد درآمد و ۹۳۰۰ میلیارد هزینه تامین اجتماعی است. این آمار نشان می دهد برای بقا و استواری سازمان، باید علیرغم توجه به درآمدهای سازمان، مرتب مصارف را رصد و چک کنیم. امروز مدیریت مصارف، نگاه اساسی، استراتژیک و اولویت‌دار است.

مدیرکل امور فنی مستمریهای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی اولین خریدار و دومین تولیدکننده درمان کشور است گفت: حدود ۵۰ هزار میلیارد از بانک‌ها برای پرداخت مستمریها استقراض کردیم. سازمانی هستیم که می‌توانیم به قوام خود ادامه دهیم اگر برای هر فرایند و تصمیم جدید محاسبات اکچوئری را لحاظ کنیم. تعهداتی که در سالهای گذشته به ما تحمیل شده پیوست اکچوئری نداشته‌اند.

جنانی ادامه داد: تعهدات بلندمدت حوزه مهمی است. ۷۱ درصد مصارف ما معطوف به این حوزه است. نگاه به این حوزه از حیث کارشناسی بسیار مهم است و باید روند شتابان مصرف را کنترل کنیم.

وی با اشاره به اینکه ۶.۵ میلیون مستمری‌بگیر و خانوار آنها را داریم گفت: طبیعتا خدمت به بازنشستگان دارای قداست و ارزش معنوی بالاست. کار در حوزه تعهدات بلندمدت، بسیار استراتژیک است. توجه داشته باشیم تصمیماتی که می‌گیریم مابه‌ازای بسیاری در حوزه میدان و صف دارد.


مدیرکل امور فنی مستمریهای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ۷۱ درصد هزینه‌ها معطوف به تعهدات بلند مدت، ۱.۹ درصد تعهدات کوتاه، ۱۷.۵ درصد تعهدات درمانی و مابقی در سایر زمینه‌هاست ادامه داد: در یک بازه زمانی ۳۷ ساله، رشد هشت برابری بیمه شدگان را در مقابل رشد ۱۹ برابری مستمری بگیران داریم. 

وی ادامه داد: در بازه زمانی سال‌های ۵۵ تا ۸۸، میزان تولید مستمری بگیران سازمان برابر با میزان تولید مستمری بگیران در سال های ۸۹ تا ۹۷ است. نشان می دهد ۳۴ نهم برابر رشد تعداد مستمری بگیران را شتاب بخشیدیم و این به دلیل قوانین حمایتی است که فاقد پیوستهای اکچوئری بوده‌اند. 

جنانی با بیان اینکه در یک بازه زمانی ۱۷ ساله، به طور متوسط  ۱۰.۷ درصد رشد مستمری‌بگیران را ظرف چندسال گذشته داشته‌ایم گفت: ولی رشد مصارف ۳۰ درصد افزایش یافته است و افق پیش رو، افزایش مصارف همزمان با پدیده رشد سالمندی است. نرخ پشتیبانی ما به ۴.۷۸ درصد رسیده است و اگر بازنشستگی‌های پیش از موعد را نداشتیم شیب تند منحنی مستمری بگیران را تجربه نمی‌کردیم. 

به گفته وی در هرماه در حوزه مستمریها ۶۶۰۰ میلیارد تومان ، در هر روز ۳۰۰ میلیارد تومان و در هرساعت ۳۷.۵ میلیارد تومان در بخش تعهدات بلندمدت هزینه می کنیم.

مدیرکل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی به دلایل اصلی رشد تصاعدی تعداد مستمری بگیران اشاره کرد و گفت: اصلاح قانون تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، قانون ماده ۱۰ نوسازی صنایع، قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، قانون بازنشستگی قانون حفاظت در برابر اشعه، قانون بازنشستگی جانبازان، آزادگان و معلولان، قانون تعیین تکلیف و قانون حمایت از خانواده از این جمله است.

جنانی با اشاره به سهم هرکدام از قوانین بالا ادامه داد: از قانون تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی ۴۳۰ هزار نفر، از قانون کارکنان دولت، حدود ۱۲ هزار نفر استفاده کردند. از قانون ماده ۱۰ قانون نوسازی حدود ۷۸ هزار نفر، از قوانین تعیین تکلیف بودجه‌های سنواتی ۳۴۴ هزار نفر، از قانون جانبازان نیز حدود ۲ درصد استفاده کردند. 

جنانی همچنین به برخی شاخص‌های مهم در حوزه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور اشاره کرد و گفت: تعداد بازنشستگان پیش از موعد ۴۶ درصد کل بازنشستگان است. تعداد بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور برابر با ۴۹ درصد بازنشستگان پیش از موعد است که برابر با ۲۱ درصد کل بازنشستگان می شود. 

وی ادامه داد: هر فرد بازنشسته در مشاغل سخت و زیان آور دارای ۹ سال سابقه ارفاقی، ۸۰۰ هزار تومان مستمری بیشتر، ۱۰ سال سن کمتر در زمان برقراری است. به عبارتی میانگین بازنشستگی بازنشستگان عادی ۵۹ سال و بازنشستگان سخت و زیان آور ۴۹ سال است.

مدیرکل امور فنی مستمریهای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه افزایش میانگین برقراری تا فوت در بازنشستگی عادی ۱۶ و در بازنشستگی سخت و زیان آور ۲۶ سال است گفت: ما سه میلیون و ۲۰۶ هزار سال سنوات ارفاقی پرداختی توسط تامین اجتماعی بر اساس قانون مشاغل سخت و زیان آور داریم.

جنانی با بیان اینکه ۴۳۰ هزار نفر از این قانون استفاده کرده‌اند اما هنوز شاهد آن هستیم که مطالبه برای آن وجود دارد افزود: هر ۱۵ ثانیه ۱۶۰ حادثه شغلی در جهان رخ می‌دهد و یک نفر فوت می‌کند. محیط‌های کار سالانه ۲۰۳ میلیون مرگ ناشی از کار، بیش از ۳۵۰ هزار حادثه و دو میلیون بیماری شغلی را شاهد هستند، در حالی که ۹۸ درصد حوادث کار قابل پیشگیری است اما برای آن سرمایه گذاری جدی نمی کنیم.

وی با اشاره به اینکه قانون سخت و زیان آور، انسان محور و سلامت محور است گفت: باید به سمت اصلاح محیط های کار برویم اگر موردی ماند حمایت کنیم، اما اکنون برعکس است و در تعهدات بلندمدت دچار چالش می شویم.