اجتماعی

تسری تعطیلات آلودکی هوا به دانشگاهها

محمد تقی زاده معاون عمرانی استاندار تهران گفت: براساس تصمیم گرفته شد همه مدارس استان تهران در همه مقاطع تحصیلی بجز شهرستانهای فیروزکوه و دماوند فردا تعطیل باشد.

وی همچنین گفت: با توجه به افزایش آلاینده‌ها هوای شهر تهران تصمیم گرفته شده است که مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌های استان تهران بجز شهرهای فیروزکوه و دماوند (به استثنای رودهن) فردا روز دوشنبه تعطیل باشد.

مدارس تهران در مقاطع مختلف تحصیلی امروز شنبه نیز تعطیل است. از سوی دیگر احتمال بارش های رگباری باعض شده در اقدامی پیشدستانه برخی مدارس استانهای جنوبی کشور نیز برای روز دوشنبه تعظیل اعلام شوند.