سیاسی

گرد هم آمدن عناصر تجزیه طلب ضد ایرانی در باکو

همزمان با سالروز برچیده شدن غائله فرقه دموکرات سید جعفر پیشه وری در ۲۱ آذر، شماری از عناصر تجزیه طلب در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان اقدام به برپایی یک گردهمایی با موضوع تجزیه ایران کردند.

این تجمع به میزبانی “بائو”  BAO ، سازمان به اصطلاح ” کانون های آذربایجان یکپارچه” از سازمان های معلوم الحال وابسته به دولت آذربایجان در باکو گرد هم آمدند.

در این نشست که تحت عنوان ” گذشته و حال جنبش ملی آذربایجان” برگزار شد، محمود بیلگین از عناصر گروهکی که تحت عنوان “سخنگوی حزب دموکرات آذربایجان جنوبی” معرفی می شود، سخنان و موضع تجزیه طلبانه این گروهک علیه ایران را بیان کرد.

حضور عنصر گروهکی به نام مجید آراز که خود را “سخنگوی سازمان دیرنیش” معرفی می کند و رفعت مرادوف، مجری پیشین سیمای آذری شبکه جهانی سحر که با خیانت به عملکرد گذشته خود در این شبکه، چند سالی است به باکو بازگشته و در حرکت های علیه ایران مشارکت فعال دارد و نیز حضور رضا هیات، برادرزاده و وارث جواد هیات، گرداننده نشریه قومیت گرای “وارلیق” تبریز  ( که از چند سال پیش نیز گردانندگی گروهک “مرکز مطالعات تبریز” در ترکیه را به عهده دارد)، در این نشست جلب توجه می کرد.

در این نشست ضمن نمایش عکس ها و ویدئوهای ناآرامی‌های اخیر در تبریز و عکس های برخی از عناصر گروهکی و قومیت گرا و تجزیه طلب زندانی  و سید جعفر پیشه وری و اعضای سابق “فرقه دموکرات” و غائله تبریز ۱۳۲۴ ، سخنرانان با طرح ادعاهای خصمانه علیه تمامیت ارضی ایران پرداختند و طرح و نقشه‌های خود را برای ضربه زدن به ایران آشکارا بیان کردند.