اجتماعی

دستگیری عوامل دولتی شبکه فساد دارویی توسط اطلاعات سپاه البرز

شبکه فساد دارویی استان البرز توسط اطلاعات سپاه متلاشی و ۵ نفر دستگیر شدند.

درمیان بازداشت شدگان معاون سابق غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز به همراه تعدادی از مدیران این دانشگاه با اتهامات متعدد دارویی و درمانی، توسط مأموران اطلاعات سپاه بازداشت شده‌اند.

این اقدام به دنبال پیگیری و برخورد با تخلفات شبکه‌ای در حوزه دارو و درمان در دانشگاه علوم پزشکی البرز انجام شده است.