اجتماعی

اعلام شمار سازمانهای مردم نهاد توسط وزیر کشور

رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه یکصدو بیست و ششمین نشست شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران گفت: امروز موضوع بسیار مهمی در شورای اجتماعی در دستور کار قرار داشت. با توجه به اینکه در صدد ارائه لایحه‌ای به دولت برای قانون نویسی در مجلس هستیم، کارگروه‌هایی این مسئله را بررسی کارشناسی کرده اند و امروز این موضوع در صحن شورای اجتماعی مطرح شد.
وزیر کشور با اشاره به اینکه تعداد سازمان‌های مردم نهاد زیادی در کشور فعال هستند، افزود: براساس آمار ارائه شده در جلسه امروز، حدود ۲۰ هزار سمن در کشور داریم و نزدیک به ۴۲ هزار موسسه فرهنگی، قرآنی و هنری نیز با ساختار مردمی مجوز فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه کارآمدی، توانمندی و اثربخشی سازمان‌های مردم نهاد بسیار مهم است، عنوان کرد: می‌بایست دراین حوزه اقدامات قانونی و حمایتی، امکانات آموزشی و ترویجی، و امکان الگوسازی و ایجاد بستر‌های مناسب فرهنگی و قانونی وجود داشته باشد.
رحمانی فضلی تصریح کرد: در نشست امروز بحث ساماندهی سازمان‌های مردم نهاد مطرح شد و دستگاه‌های مختلف گزارش‌هایی از عملکرد خود در این حوزه با توجه به آسیب ها، فرصت‌ها و ضعف‌های موجود ارائه و سایر اعضای شورا نیز نظرات خود بیان کردند.
وزیر کشور با بیان اینکه موضوع سازمان‌های مردم نهاد و مشارکت اجتماعی امری ضروری و اجتناب ناپذیر در کشور است، اظهار کرد: دولت دموکراتیک دولتی است که مشارکت اجتماعی را تقویت کند، نظارت پذیر و پاسخگو باشد که این سه ویژگی با سمن‌ها و مشارکت مردم در قالب تشکل‌ها می‌توانیم بهتر و بیشتر هدایت کنیم.
رحمانی فضلی تاکید کرد: اگر مشارکت سمن‌ها و مردم سازماندهی مناسبی شوند، می‌توانیم از ظرفیت‌های اجتماعی، فنی، فرهنگی و ظرفیت‌های اقتصادی آنها، در جهت توسعه و افزایش فرهنگ مشارکت در کشور به نحو احسن و بیش از پیش استفاده کنیم.
وزیر کشور ابراز امیدواری کرد: لایحه‌ای که در این حوزه تدوین و قانونی که در ادامه آن تصویب خواهد شد، گام مهمی در امر ساماندهی، توانمندسازی واثربخشی سازمان‌های مردم نهاد باشد.