اقتصادی

با حضور جهانگیری یک پروژه نوین آبیاری در بوشهر افتتاح شد

با حضور معاون اول رییس جمهور پروژه ۱۵۰۰ هکتاری آبیاری تحت فشار و اجرای سیستم‌های نوین آبیاری مورد بهره برداری قرار گرفت.

اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در جریان سفر یک روزه به استان بوشهر ضمن افتتاح این طرح با توضیحات مسئولین و مجریان اجرای پروژه از جزئیات و میزان اثرگذاری اجرای سیستم های نوین آبیاری در بالارفتن راندمان و بازدهی مطلع شد.

این طرح در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ هکتار و با مشارکت ۱۰۲ بهره بردار اجرا شده است. هدف از اجرای این طرح افزایش میزان آبیاری و کارایی مصرف آب کشاورزی و نیز حفظ منابع آب و خاک است و میزان سرمایه گذاری انجام شده در این طرح ۲۴۰ میلیارد ریال بوده است.