سیاسی

افزایش ذخایر اورانیوم ایران

علی اکبر صالحی در نشست خبری روز دوشنبه بیان داشت: امروز شاهد یک اتفاق بزرگ هستیم. رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک بر اساس طرحی قدیمی ساخته می‌شد که بر اساس یک طرح روسی بود که همکاران ما در آن بازنگری کردند و یک پروژه بزرگ را شروع کردند. طرح آن برای روسیه بوده ولی کار همکاران و کارشناسان خودمان بوده است. طراحی قبلی چون قدیمی بود نمی‌توانست متناسب با شرایط موجود آن آزمایش‌ها و محصول لازم را به ما بدهد. اتفاقی پیش آمد و گفتگو با ۱+۵ رخ داد و در این فرایند قرار شد که ما در طراحی رآکتور خنداب بازنگری کنیم. می‌گفتند که این رآکتور در سال ۸ تن پلوتونیوم تولید می‌کند که می‌تواند برای تولید سلاح بکار رود. چاره کار این بود که ما در طراحی بازنگری کنیم که تولید پلوتونیوم را به حداقل برسانیم. ایران بر اساس فتوای مقام معظم رهبری هیچگاه به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده، نیست و نخواهد بود. بنابراین آنها از ظن خود این درخواست را داشتند. در این فرایند ما با کمک آنها در طراحی رآکتور یک بازنگری انجام دادیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: با این طراحی جدید ما به خواسته مان رسیدیم و رآکتور را مدرن سازی کردیم و آنها هم با تولید پلوتونیوم که کمتر از یک کیلو است نگرانی شان برطرف شد. پلوتونیوم در رآکتور قدیم پلوتونیومی نبود که برای ساخت سلاح هسته‌ای استفاده کرد. آنها واقعا از منظر خودشان این مسائل را مطرح می‌کردند، وگرنه از منظر علمی پلوتونیومی که بیش از یک سال بماند مناسب سلاح نیست.

صالحی خاطر نشان کرد: برای بازطراحی راکتور اراک ما باید طراحی قلب راکتور را بازنگری می‌کردیم. الان گروه کاری برای طراحی جدید راکتور اراک ایران، چین و انگلیس هستند. ما در آینده اگر بخواهیم راکتوری مشابه برای کشوری دیگری بسازیم برای خریدار فرضی آتی این اطمینان وجود دارد که ایمنی و مدارک ایمنی آن موجود است. ما کالندریای قدیم را در آوردیم و کالندریای جدید را جایگزین می‌کنیم. اقدامات لازم با چینی‌ها صحبت شده و دوستان قراردادها را بستند یا می‌بندند.