اجتماعی

قطب دراویش گنابادی درگذشت

نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی درگذشت.  

«نورعلی تابنده» قطب دراویش گنابادی ساعتی پیش در سن ۹۲ سالگی به دلیل بیماری و کهولت سن در یکی از بیمارستان‌های تهران درگذشت.

بر پایه این گزارش، پیکر نورعلی تابنده در حال انتقال به بیدخت گناباد است. پیکر وی بنا بر وصیتش در بیدخت گناباد که محل دفن اقطاب دراویش گنابادی است به خاک سپرده خواهد شد.

رهبر معنوی دراویش مدتها از بیماری رنج می برد.