اجتماعی

تعطیلی دفاتر ایرانسل در مترو

براساس بررسی میدانی آژانس خبری تحلیلی ازاد به دللایل اعلام نشده دفاتر خدمات اصلی ایرانسل از شنبه هفتم دی ماه در ایستگاه های مترو تعطیل شده اند

این گزارش حاکی از حضور کارمندان اما بسته بودن درب دفاتر ایرانسل و سردرگمی مراجعین دارد