اجتماعی

افزایش درآمدهای تسهیلاتی بانک صادرات ایران

درآمدهای تسهیلاتی بانک صادرات ایران در آذرماه نسبت به ماه قبل، بیش از ١٤ درصد رشد کرد.
به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران به نقل از پایگاه خبری و تحلیلی بورس ٢٤، صورت‌های مالی منتشر شده آذر ماه بانک صادرات ایران بر سامانه کدال نشان می‌دهد که درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی این بانک از ابتدای سال ٩٨ تا پایان آذرماه، به مبلغ٩٩ میلیون و ٧١٩ هزار و ٦١٨ میلیون ریال رسیده که١٢ میلیون و ٥٠٦ هزار و  ٩٠٠ میلیون ریال از این درآمد، مربوط به دوره یک ماهه آذر سال جاری بوده که نسبت به ماه قبل از آن ١٤.٧ درصد افزایش ثبت کرده است.عملکرد بانک طی آذر ماه در مقایسه با میانگین ماهانه مربوط به دوره ٨ ماهه منتهی به پایان آبان ماه ٩٨ با مجموع درآمد٨٧ میلیون و ٢١٢ هزار و ٧١٨  میلیون ریال و میانگین درآمد ماهانه١٠ میلیون و ٩٠١ هزار و ٥٩٠ میلیون ریال، افزایش ١٤.٧ درصدی داشته است. عمده درآمد ماهانه بانک طی آذر ماه از محل فروش اقساطی با سهم ٢٨.٧ درصدی و ٢٨.٢ درصدی از محل سایر تسهیلات بوده است. مانده تسهیلات آخر ماه نیز با افزایش٣٤ میلیون و٣٩١ هزار و ٦٧  میلیون ریالی، مبلغ یک میلیارد و ٢٤٥ میلیون و ٥٦٧ هزار و ٣٠٩  میلیون ریال گزارش شده است.در بخش سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری نیز طی دوره ٩ ماهه بانک مجموع سود سپرده‌ها را مبلغ١١٥ میلیون و ٩٣١ هزار و ٢٤٧ میلیون ریال گزارش کرده که١٤ میلیون و ٤٣٤ هزار و ٦٥٦ میلیون ریال از این سود مربوط به دوره یک ماهه آذر است. همچنین سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری طی آذر ماه با افزایش ١٣.٧ درصدی نسبت به میانگین ماهانه دوره ٨ ماهه با مجموع١٠١ میلیون و ٤٩٦ هزار و ٥٩١  میلیون ریال و میانگین ماهانه١٢ میلیون و ٦٨٧ هزار و ٧٤ میلیون ریال، همراه بوده است. نکته قابل توجه طی گزارش ماهانه آذر، افزایش بیشتر در درآمد بانک از محل تسهیلات نسبت به سود سپرده‌های اعطایی است. که نشان دهنده افزایش توان سودآوری بانک طی این ماه است. طی آذر ماه مانده انتهای این ماه با افزایش١٦١ میلیون و ١٥١ هزار و ١٨٠ میلیون ریال، مبلغ دو هزار تریلیون و ٣٤٦ میلیارد و ٢٧٢ میلیون ریال گزارش شده است. در خصوص سهام بانک نیز می‌توان گفت طی سال جاری و از اوایل اردیبهشت ماه با گشایش معاملات، ارزش سهام این بانک با رشد ٣٤ درصدی همراه بوده است. طی ماه اخیر نیز با افزایش تقاضا در بازار، افزایش تقاضا برای سهم بانک باعث رشد قیمت آن گردیده چنانکه از اوایل آذر تاکنون قیمت سهم از ٥٥٦ ریال با رشد ١١ درصدی به ٦١٨ ریال افزایش یافته است. تغییرات قیمت سهام بانک طی سال جاری و همچنین حجم سهام مورد معامله طی دوره مذکور به صورت نمودار زیر است: