سیاسی

خاطراتی از هاشمی از زبان کمالی

وزیر کار و امور اجتماعی دولت سازندگی گفت: با توجه به اینکه ایشان انسانی فهمیده و عاقل بود، جای خالی مرحوم هاشمی به خصوص در شرایط کنونی کشور کاملا محسوس است.

«حسین کمالی»، وزیر کار و امور اجتماعی دولت سازندگی، در رابطه با دورانی که مشاور عالی مرحوم هاشمی بود، گفت: بخش عمده‌ای از دوران فعالیت و کار را به عنوان مشاور عالی مرحوم آیت الله در کنار ایشان بودم و با هم، همکاری می‌کردیم. در زمانی مرحوم هاشمی، رئیس جمهور بود یکی از روسای جمهور کشورهای آفریقایی به ایران آمد و من به عنوان همراه وی تعیین شدم.

دبیر کل حزب اسلامی کار افزود: به سمت قم در حرکت بودیم که از رئیس جمهورِ آفریقایی در مورد وضعیت کلی کشورش، تعداد کارخانه، تولیدات و سایر موارد سوالاتی پرسیدم، که آقای رئیس جمهور در پاسخ به همه سوالات ابراز بی‌اطلاعی کرد و در نهایت گفت مگه من مثل آقای هاشمی رئیس جمهور شما هستم که تعداد تیرهای چراغ برق کشورش را هم می‌داند. این صحبت رئیس جمهور آفریقایی نشان‌دهنده تسلط مرحوم هاشمی به آمار و استفاده از این آمارها برای برنامه‌ریزی‌ها است.

کمالی در خصوص سفر مرحوم هاشمی به عراق تصریح کرد: به دعوت طالبانی، رئیس جمهور وقت عراق، و به منظور بازدید به این کشور سفر کردیم. با توجه به اینکه مرحوم هاشمی سالیان سال فرمانده جنگ بود، فکر می‌کردیم از حضور ایشان در عراق مورد استقبال مردم این کشور قرار نگیرد، اما هم مسئولین حکومتی و هم مردم با حضور در اطراف خیابان در سراسر مسیر، از حضور ایشان در عراق  استقبال کردند.

وزیر کار و امور اجتماعی دولت سازندگی بابیان اینکه “همیشه به وجود ایشان نیازمند خواهیم بود” عنوان کرد: .با توجه به اینکه ایشان انسانی فهمیده و عاقل بود، جای خالی مرحوم هاشمی به خصوص در شرایط کنونی کشور کاملا محسوس است. ایشان به دلیل اینکه همیشه مصلحت را در نظر می‌گرفت نظراتی توام با تدبیر و دانش اظهار می‌کرد.