اجتماعی

غلیان پول سعودی در نوشته های مهناز افشار

مهناز افشار که بابت ملحق شدن به شبکه سعودی یک‌میلیون یورویی دریافت کرده است و عطای ایران را به لقایش بخشیده حالا به زینب سلیمانی دختر سردار سلیمانی حمله کرده است

مهناز افشار که با دستمزد یک‌میلیون یورویی به شبکه سعودی ام.بی.سی پرشیا پیوسته و قید بازگشت به ایران را زده است، حالا رنگ گردنش برای مردم ایران باد می‌کند و غیرتی می‌شود. بااینکه او از حب الایران به حب السعودی رسیده است اما همچنان ارث پدرش را طلبکار است.

مهناز افشار در توییتی زینب سلیمانی دختر سردار سلیمانی را موردحمله قرار داده و نوشته است:


«خواهرم!

زینب سلیمانی، تو هم دختر همین سرزمینی؛ انتقام سخت که برای خون پدرت طلب کردی تا همین‌جا داغ بی‌پایانی بر هموطنهات تحمیل کرده. خشمی، فریادی، انتقامی اگه هست، دیگرآن‌هم دارن. لطفاً تفنگت رو زمین بگذار و در کنار مردمی که انتقام گیرنده‌ای ندارند عزاداری کن!»