اقتصادی

وضع مالیات بر انتقال خودرو و موتورسیکلت

نمایندگان مجلس مصوب کردند نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت به استثنای ماشین‌های راه‌سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها مشمول مالیات نقل و انتقال شود.

مصوبه جدید مجلس برای نقل‌ و انتقال خودرو و موتورسیکلت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در  جلسه علنی صبح امروز(سه‌شنبه ۱ بهمن) قوه مقننه در جریان بررسی  لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده ۳۲ این لایحه را پس از بررسی تصویب کردند.

براساس این ماده نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت به استثنای ماشین‌های راه‌سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها مشمول مالیات نقل و انتقال به شرح زیر می‌باشد:

تولید داخل به میزان یک درصد و وارداتی دو درصد به ماخذ مذکور در تبصره یک ماده ۳۰ این قانون برای سال تولید ماخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا ۶ سال پس از سال تولید سالانه ۱۰ درصد همان ماخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد ۴۰ درصد ماخذ یاد شده است.

براساس تبصره ۱ این ماده ثبت سند، انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می‌کند. مراجع مذکور در صورت تخلف از این حکم ملزم به پرداخت دو برابر مالیات پرداخت نشده هستند.

براساس تبصره ۲ این ماده اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هیه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می‌شود.

براساس تبصره ۳ این لایحه نقل و انتقال انواع خودروها و موتورسیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری – صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود.

همچنین نمایندگان مواد ۳۶، ۳۷ و ۳۸ این  لایحه را بررسی و آنها را به تصویب رساندند.

براساس ماده ۳۶ این لایحه احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با مالیات و عوارض موضوع این فصل به استثنای مواد ۳۱ و ۳۴ فصل جاری است. احکام موضوع مواد ۲۱۰ تا ۲۱۶ و ۲۱۸ و ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۶۶٫۱۲٫۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص عوارض موضوع ماده ۲۹ و مالیات و عوارض موضوع ماده ۳۰ و مالیات موضوع ماده ۳۲ این فصل جاری می‌باشد.

براساس ماده ۳۷ این لایحه سازمان موظف است برای کلیه مودیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع وصول ششم و هفتم را از طریق سامانه مودیان فراهم کند.

براساس ماده ۳۸ این لایحه مودیانی که از عضویت در سامانه مودیان امتناع ورزیده‌اند علاوه بر پرداخت جریمه‌های موضوع بند «الف» ماده ۳۹ این قانون و بند «ب» ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات فروش خود را به حساب سازمان واریز نماید.