اجتماعی

با مشارکت خیرین مدرسه ساز بانک صادرات
سالن ورزشی سرپل‌ذهاب به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نام‌گذاری شد

سالن ورزشی چند منظوره سر‌پل‌ذهاب با مشارکت ستاد خیرین مدرسه‌ساز بانک صادرات ایران به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نام‌گذاری شد.
به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، سالن ورزشی چند منظوره بازسازی‌شده با مشارکت بانک صادرات ایران در شهر زلزله‌زده سرپل‌ذهاب با هماهنگی مسئولان محلی به نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نام‌گذاری شد.
این مجموعه ورزشی که با حمایت سه میلیارد ریالی ستاد خیرین مدرسه‌ساز بانک صادرات ایران به بهره‌برداری رسید، اهمیت ویژه‌ای در ارتقای روحیه ورزشی و بازتولید نشاط هموطنان آسیب‌دیده از زلزله دارد.
همزمان، مدرسه آزادگان شماره ٢ بانک صادرات ایران نیز در جوار همین مجموعه، با مشارکت دو میلیارد و ٥٠٠ میلیون ریالی ستاد خیرین مدرسه‌ساز بانک صادرات ایران به بهره‌برداری رسید.
ستادخیرین مدرسه‌ساز بانک صادرات ایران در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود و در راستای حمایت از مردم زلزله‌زده استان کرمانشاه، نسبت به مشارکت در ساخت و تحویل ٢٦٠ پروژه مسکونی و فرهنگی در مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه را برعهده داشته است.
بازسازی، تعمیر و آماده‌سازی ٢٨ پروژه آموزشی، فرهنگی و بهداشتی مناطق آسیب‌دیده از سیل فروردین ماه سال ٩٨ نیز در مناطق مختلف استان لرستان با مبلغی بیش از ٢٠ میلیارد ریال به همت ستاد خیرین مدرسه‌ساز بانک صادرات ایران در مهرماه سال ٩٨، به بهره‌برداری رسید.