بین الملل

حوثی ها مدعی وارد آوردن تلفات سخت به عناصر و مراکز مهم سعودی شدند

سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: به یاری خداوند نیروهای مسلح ما موفق به دفع حمله بزرگ به صنعا پایتخت یمن شد. نیروهای ما در پاتکی، موفق به آزادسازی همه مناطق نِهم و وارد کردن خسارات سنگین به دشمن شدند. 

او افزود: نیروهای ما به دنبال فروپاشی نیروهای دشمن به پیشروی ادامه دادند و به غرب شهر مارب رسیدند و مناطقی از مارب و الجوف را هم آزاد کردند. در جریان عملیات بنیان مرصوص مساحتی بالغ بر ۲۵۰۰ کیلومتر آزاد شد. 

یحیی سریع اضافه کرد: جریان این عملیات هزاران نفر از نیروهای دشمن کشته و زخمی و اسیر شدند. نیروهای دشمن در منطقه نِهم در استان صنعا مرکب از ۱۷ تیپ نظامی و ۲۰ گردان نظامی منهدم و تجهیزات آنها به طور کامل به غنیمت گرفته شد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن در پایان تصریح کرد: درواکنش به تشدید حملات هوایی متجاوزان، یگان موشکی و پهپادی عملیات ویژه ای انجام دادند و شرکت آرامکو در جیزان و فرودگاههای ابها، جیزان وپایگاه خمیس مشیط و اهداف حساس در عمق عربستان با موشک و پهپاد هدف قرار گرفتند.