سیاسی

در آبپخش دشتستان بوشهر
خویشاوندان شهردار استیضاح شده به جان اعضای شورای شهر افتادند

شهردار آبپخش با رای موافق اعضای شورای شهر استیضاح و برکنار شد.

جلسه استیضاح اعظم صمصامی شهردار آب‌پخش با حضور هر پنج عضو شورای شهر و شهردار برگزار شد.

شهردار آبپخش استیضاح شد/ ضرب و شتم شدید اعضای شورا

در این نشست چهار عضو شورای شهر رأی به استیضاح شهردار دادند و طرح استیضاح شهردار به تصویب رسید.

در پایان این نشست، تعدادی از اعضای خانواده شهردار آب‌پخش به سمت سه نفر از اعضای شورا حمله‌ور شدند.

در این درگیری، فرخ عباسی رئیس شورای شهر، حسن صمصامی نایب رئیس شورای شهر و بهرنگ عباسی منشی شورای شهر به شدت آسیب دیدند.

یکی از اعضای شورای شهر آب‌پخش با تأیید این خبر گفت: این درگیری بعد از پایان نشست شورا در پارک خلیج فارس رخ داد و سه عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر آب‌پخش مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.