سیاسی

شاخص ترین گزینه انتخابات مجلس در استان بوشهر به صحنه بازگشت

با تایید صلاحیت مرد عملگرا و یکی از مهمترین گزینه های انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از استان بوشهر، صحنه انتخابات دشتی و تنگستان پرشورتر شد.
به گزارش آزادنیوز هیات مرکزی نظارت بر انتخابات،صلاحیت حاج علی زینبی را برای کاندیداتوری حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان به صورت رسمی اعلام و ابلاغ کرد تا شرایط برای برگزاری انتخاباتی پرشور و حماسی در این حوزه انتخابیه بیش از پیش فراهم شود.
بگفته صاحبنظران حضور علی زینبی و همچنین وجود نامزدها از نحله های فکری و منطقه ای مختلف در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان سبب می شود تا رکورد مشارکت مردم در پای صندوق های رای در این حوزه انتخابیه شکسته شود و از این رهگذر منتخب مردم بتواند در مجلس شورای اسلامی در مسیر احقاق حقوق حقه مردمان دیار دشتی و تنگستان نقش آفرینی کند.

معاونت سیاسی امنیتی استانداری بوشهر، معاونت فرهنگی حراست کل کشور،معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت ارشاد،مدیریت حراست بانک صادرات ایران و عضویت در کمیته مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از جمله سوابق اجرایی علی زینبی است.